Eurostat: Riziko chudoby je v Česku nejnižší v Evropě

20-10-2019

V Česku je nejméně lidé z celé Evropské unie ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Vyplývá to z nejnovějších čísel Evropského statistického úřadu Eurostat. Podle něj chudoba nebo sociální vyloučení hrozí hrozí u 12,2 procenta české populace. Nejvíce ohroženou skupinou jsou ženy, lidé nad 65 let nebo lidé bez práce. Evropská komise letos na jaře ve zprávě upozornila, že podíl chudých a vyloučených je v Česku sice nízký, rozdíly mezi skupinami obyvatel a regiony se ale prohlubují. Praha a Brno se vzdalují venkovských oblastem, které jsou chudší, je v nich nižší produktivita, méně inovací, větší zadluženost či větší nerovnosti mezi muži a ženami.