EU chválí ČR v otázce rozvoje informační společnosti

29-11-2001

Evropská unie hodnotí velmi pozitivně rozvoj informační společnosti v České republice, zvlášť chválí ČR za její aktivní přístup k přípravě programu eEurope+. Řekl to v Bruselu ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Karel Březina po setkání se členem Evropské komise pro podniky a informační společnost Erkki Liikanenem. V rámci programu se kandidátské státy společně snaží zavést informační společnost po vzoru členských zemí EU. Mezi hlavní cíle programu patří podpora využívání internetu a jeho zlevnění, urychlení a vyšší bezpečnost. Komisař slíbil, že prověří a případně podpoří záměr ČR vstoupit v rámci eEurope+ co nejdříve do projektu IDA-2, který se zaměřuje na zavádění moderních technologií pro rychlou a efektivní on-line výměnu informací mezi státními správami členských států EU.