Ekologové hodnotí druhý vládní plán na pomoc krajům smíšeně

Aktualizovaný akční plán Re:Start na pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji, který v úterý projedná vláda, zahrnuje podle ekologických organizací dobrá řešení pro zlepšení kvality ovzduší či přípravu na změny klimatu. Zároveň ale ekologové kritizují předpokládanou výstavbu spaloven a dotování uhelných elektráren. V tiskové zprávě to uvedly Hnutí Duha, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku.

Mezi největší přínosy plánu organizace řadí návrh na pokračování v kotlíkových dotacích po vyčerpání současného balíku peněz z evropských fondů a jejich rozšíření na výměnu starých kamen. Souhlasí též s výzvou k obnově lesů v odpovídající druhové skladbě, plněním limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren a tepláren nebo výrazným zvýšením recyklace komunálních odpadů.