EK: Ekonomika ČR roste, problém mohou znamenat výdaje na penze

České hospodářství roste a země má dobrou pozici k řešení svých zbývajících strukturálních problémů, uvádí ve zveřejněné analýze stavu české ekonomiky Evropská komise. Dlouhodobě je ale podle ní výzvou fiskální udržitelnost při rostoucích výdajích na penze a zdravotní péči, které souvisí se stárnutím populace. Analýza ovšem upozorňuje také na rostoucí složitost daňového systému a jeho časté změny. Zmíněna je také vysoká míra administrativní a regulační zátěže, nižší objem investic a vzrůstající nedostatek pracovní síly. Zprávu o situaci českého hospodářství komise publikovala společně s podobnými materiály o 27 členských zemích s výjimkou Řecka, které je stále v záchranném programu. Evropská komise v textu o ČR také upozornila na rychle rostoucí ceny bydlení, zvlášť v Praze. Ty podle dokumentu od roku 2013 rostou rychleji než nominální příjmy, jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v EU. K růstu cen přispívá omezená nabídka způsobená vysokou mírou regulační zátěže.

Materiál uvádí, že v ČR je z EU obecně jeden z nejmenších počtů lidí ohrožených chudobou. Přesto některé lokality v zemi čelí rostoucímu počtu sociálně vyloučených osob především kvůli zadluženosti a nemožnosti sehnat bydlení. Zpráva také upozorňuje na přetrvávající nízkou atraktivitu učitelského povolání přes růst platů.