Do Zlatých Hor na Jesenicku přijelo 2500 poutníků ze tří zemí

17-09-2016

Zhruba 2500 věřících zamířilo na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Lidé se tam sešli na Pouti národů, která zdůrazňuje propojení Čechů, Němců a Poláků s historickými kořeny tohoto místa. Národy symbolicky zastoupili i představitelé církve. Akce má v severním cípu Olomouckého kraje dlouholetou tradici, letos se konala pojedenadvacáté.

Historie poutního místa, kam před druhou světovou válkou přicházelo ročně na 100.000 věřících, začala v roce 1647. Tehdy tam podle legendy byla před švédskými vojsky zachráněna matka a její právě narozené dítě. Nejprve se lidé klaněli obrazu pověšenému na stromě, poté vznikl poutní obraz a v polovině 18. století byl vystavěn kostel. O sto let později komunistické poutní místo zavřeli. Obraz putoval po okolních farnostech, podařilo se ho tak zachránit. Kostel Panny Marie Pomocné musel být ale vybudován znovu. V roce 1973 ten původní dal komunistický režim srovnat se zemí. Novodobá historie poutí ve Zlatých Horách se píše od roku 1995, kdy byl nový chrám vysvěcen.