Do Prahy přijeli pedagogové, kteří učí češtinu u krajanů v cizině

V Praze se dnes schází učitelé, kteří v zahraničí vyučují češtinu. Desáté setkání učitelů organizuje Dům zahraniční spolupráce. Ten také pedagogy do ciziny vysílá. Češtinu u krajanů v cizině učí celkem 15 pedagogů. Kromě států Evropy působí taky v Severní a Jižní Americe nebo Austrálii. V roce 2016 bylo nejvíc žáků, kteří se učili česky, v krajanských komunitách v Chorvatsku a USA. V zahraničí pracuje taky téměř 40 lektorů češtiny. Ti učí češtinu jako cizí jazyk pro obyvatele daných zemí. Vůbec nejvíc studentů bylo ve školním roce 2015/2016 v egyptské Káhiře. Češtinu tam studovalo přes 150 lidí. Kromě výuky lektoři a pedagogové pro své žáky organizují filmové, divadelní představení nebo výstavy.