Dnešní Světový den dárců krve připomíná hrdinství dárců

14-06-2016

Dnešní Světový den dárců krve připomíná mottem Každý dárce je hrdina ty, kteří darují část sebe pro záchranu druhých. V průměru každý člověk dostane za život čtyřikrát transfúzi a dvanáctkrát preparát z krve. Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázaní na dárce. Celosvětově usiluje Červený kříž od roku 1959 o bezplatnost odběrů krve i jejích složek. Česko se řadí k zemím s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve, pouze za krevní plazmu se platí. Nemocniční centra evidují 275.000 dárců krve, dalších 70.000 lidí prodává plazmu plazmaferetickým centrům, která ji vyvážejí. Celkový počet dárců krve v ČR nedosahuje čtyř procent doporučených Světovou zdravotnickou organizací.