Diamantopulusová: Výhody z členství v EU dlouhodobě převáží

29-10-2001

Obavy části lidí v České republice z přistoupení k Evropské unii jsou pochopitelné. Z dlouhodobého hlediska to však bude jednoznačná výhra, soudí Anna Diamantopulusová, členka Evropské komise odpovědná za sociální politiku. S místopředsedou české vlády Vladimírem Špidlou bude v pondělí mluvit o tom, jak ČR zavádí evropské směrnice o bezpečnosti a zdraví při práci, jak se stará o zmenšování rozdílů mezi muži a ženami v pracovním procesu a jak se přizpůsobuje evropské strategii boje proti nezaměstnanosti. Hodlá ho také upozornit, že Evropská komise je znepokojena pomalou přípravou reformy systému nemocenského pojištění v ČR i otálením s reformou důchodového systému.