CVVM: Tři čtvrtiny Čechů považují rok 2009 za špatný

29-12-2009

Tři čtvrtiny Čechů považují rok 2009 za špatný a velká část lidí se domnívá, že rok 2010 bude stejný jako ten letošní. Uvádí to průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Lidé v průzkumu dali najevo nespokojenost se zhoršením nezaměstnanosti, korupcí či hospodářskou kriminalitou. Jako špatnou hodnotili i politickou situaci. Jako spíše špatný vnímá letošní rok 54 procent dotázaných, jako velmi špatný 21 procent. Podle CVVM jsou ale značné rozdíly v hodnocení končícího roku podle věku respondentů. Lidé od 15 do 29 let se vyjadřovali k roku 2009 výrazně kladněji než průměr, lidé nad 60 let ho hodnotili hůře. Velká očekávání lidé nespojují ani s nadcházejícím rokem. Podle 43 procent dotázaných bude stejný jako ten letošní. Třetina lidí se domnívá, že rok 2010 bude horší než letošek, podle čtvrtiny lidí se situace naopak zlepší. Lepší časy očekávali spíše účastníci průzkumu do 30 let, zhoršení lidé nad 60 let.