Čtvrtstoletí od přijetí ústavy připomene konference v Senátu

Čtvrtstoletí od přijetí české ústavy připomene konference, která se dnes bude konat v sídle Senátu. Sejdou se na ní odborníci na ústavní právo a politologii, kteří základní zákon státu proberou z hlediska ústavně-právního i filozoficko-právního. Mezi účastníky budou vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Jan Kysela, ústavní soudce Vojtěch Šimíček nebo bývalý ústavní soudce Pavel Holländer s filozofem Danielem Kroupou, kteří se na vzniku ústavy podíleli.

Ústava ČR byla přijata 16. prosince 1992 Českou národní radou, která se následně přeměnila v Poslaneckou sněmovnu. Poslanci přijali návrh připravený vládní komisí, jakékoli úpravy odmítli s výjimkou jediné, podle níž se Sněmovna volí podle poměrného systému a Senát podle většinového. Za 25 let byla ústava měněna jen osmkrát, například v souvislosti se vznikem krajů, vstupem do NATO a EU nebo se zavedením přímé volby prezidenta. Poslední úprava z roku 2013 omezila imunitu zákonodárců a ústavních soudců jen na dobu jejich mandátu.