ČSÚ: Nezaměstnanost v ČR v roce 2013 v rámci EU čtvrtá nejnižší

04-08-2014

Míra nezaměstnanosti v ČR na úrovni sedmi procent byla v roce 2013 po Nizozemsku, Německu a Rakousku čtvrtá nejnižší v EU, kde v průměru činila 11 procent. Vyplývá to z výběrového šetření pracovních sil, které novinářům představil Český statistický úřad. V Česku však pracuje podle šetření ČSÚ minimální počet osob na částečné úvazky (5,8 procenta), zatímco v Nizozemsku je to například až 50 procent zaměstnaných lidí. S tím souvisí i jedna z nejvyšších délek odpracované doby v hlavním zaměstnání (40,9 hodiny) proti průměru 37,1 hodiny v EU. ČR se také vyznačuje dominantním zastoupením zaměstnanosti v průmyslu a stavebnictví (37,5 procenta), zatímco v EU je to 24,5 procenta. Česko zároveň patří mezi země s nejvyšší zaměstnaností starších mužů ve věku od 55 do 64 let (62,6 procenta, 6. místo v EU). Naopak pod průměrem je zde zaměstnanost starších žen (41,4 procenta proti 43,3 procenta v EU). Na rekordní úroveň k téměř deseti procentům stoupl podíl osob pracujících na dobu určitou. V České republice je také významný podíl osob v pozici podnikatelů bez zaměstnanců (13,6 procenta). Na rozdíl od většiny států EU se ČR nadále vyznačuje i výrazně vyšší mírou nezaměstnanosti žen ve srovnání s muži. Zatímco v EU je téměř shodná, v Česku byla u žen o 40 procent vyšší.