ČSSD zavazuje volební kandidáty Etickým kodexem poslance

15-01-2006

Sociální demokracie zakazuje svým budoucím zákonodárcům zaměstnávat rodinné příslušníky a ukládá jim hlasovat pro omezení imunity, oznamovat dary své i svých blízkých a varovat se jednání, které by vedlo k jejich osobnímu prospěchu. Během volebního období nesmějí přestupovat do jiných poslaneckých klubů. Text dokumentu ČSSD zveřejnila na internetu.

Poslanci musí zveřejňovat dar, příjem nebo jinou majetkovou výhodu nad 5000 korun, které při výkonu poslaneckého mandátu a v souvislosti s ním získá zákonodárce nebo osoba jemu blízká. Uvádět to mají v oznámeních o darech, které podávají podle zákona o střetu zájmu. Při výkonu poslaneckého mandátu mají sociální demokraté spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost. Poslancům kodex ukládá zachovávat maximální míru otevřenosti při informování o své práci a oznamovat jakýkoliv možný střet zájmů, který by mohl nastat. Dodržování etického kodexu bude kontrolovat grémium poslaneckého klubu. Když rozhodne, že poslanec porušil kodex, pak se poslanec podpisem dokumentu zavazuje dobrovolně zaplatit pokutu ve výši měsíčního platu, která půjde na dobročinné účely. "V případě, že nebude zjednána náprava, grémium poslaneckého klubu navrhne odvolání poslance ze všech funkcí, do kterých byl za poslanecký klub nominován," uvádí dokument.