ČSOB kvůli finanční krizi spadl zisk o 63 pct na 2,8 mld. Kč

06-11-2008

Československá obchodní banka hospodařila za letošní tři čtvrtletí s čistým ziskem 2,776 miliardy korun, což znamenalo meziroční pokles o 62,7 procenta z loňských 7,444 miliardy korun. Bez vlivu finanční krize by čistý zisk převýšil 8,9 miliardy korun a jeho meziroční růst by byl zhruba 15procentní. Konsolidované a neauditované výsledky ve čtvrtek banka poskytla ČTK. Kvůli finanční krizi musela ČSOB přecenit portfolio strukturovaných cenných papírů CDO a vytvořit opravné položky vůči zkrachovalé americké bance Lehman Brothers. Skupina ČSOB drží CDO v celkové nominální hodnotě zhruba 424,3 milionu eur (asi deset miliard korun). "ČSOB nadále hodlá držet portfolio CDO do splatnosti, takže veškeré ztráty z přecenění jsou pouze nerealizované účetní, nikoliv reálné ztráty," uvedla banka.