ČR obsadila šesté místo v EU v průhlednosti rozvojové spolupráce

04-10-2011

Česká republika v roce 2010 učinila řadu pozitivních kroků, díky nimž zprůhlednila poskytování finanční pomoci rozvojovým zemím. V nastoleném trendu by ale měla i nadále pokračovat. Zároveň by měla zvážit, jakým zemím poskytuje některé formy pomoci. Finance k vylepšení státního rozpočtu totiž poskytla například Afghánistánu nebo Mongolsku, které mají velmi vysokou míru korupce. Novinářům to dnes v Praze řekla Zuzana Sládková z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS). Česko v roce 2010 přijalo zákon o rozvojové spolupráci, kterým byla dokončena transformace zahraničí pomoci. "Právě transformaci zahraniční rozvojové spolupráce lze bezesporu považovat za úspěšný krok směrem ke zvýšení její efektivnosti," řekla Zuzana Sládková. Neformální zpráva nevládních organizací sdružených ve FoRS však zároveň upozorňuje na některé nedostatky v koncepci rozvojové spolupráce v Česku. Jedním z nich je poskytování peněz do rozpočtu zemí s vysokou mírou korupce. Pro další zlepšení transparentnosti rozvojové spolupráce FoRS navrhuje prosadit přistoupení ČR k mezinárodním standardům pro průhledné financování rozvojových zemí.