Českobratrská církev podpořila přijetí Istanbulské úmluvy

31-10-2018

Česká republika by se měla přihlásit k zemím, které již ratifikovaly takzvanou Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a proti domácímu násilí. Usnesla se na tom synodní rada Českobratrské církve evangelické. Rada také vyslovila lítost nad tím, že přijetí úmluvy vyvolalo v parlamentu vypjatou a podle církve věcně nepřiměřenou diskusi. O stanovisku synodní rady informoval její mluvčí Jiří Hofman.

Istanbulská úmluva proti násilí na ženách vyvolává v Česku rozporuplné reakce. Podle červnového prohlášení sedmi křesťanských církví by ohrozila tradiční rodinu a postavila muže a ženy proti sobě. Istanbulská úmluva začala platit v roce 2014. Připojily se k ní dvě desítky zemí. Česká republika ji podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Ženské organizace politiky opakovaně k ratifikaci vyzývaly. Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je. Zatím nebyly trestné vynucené sňatky, doplnit se měla také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.