Česko usiluje o prohloubení spolupráce s Afrikou

26-05-2018

Česko se uspořádáním mezinárodní konference připojilo k oslavám tradičního Dne Afriky. Cílem konference bylo diskutovat o příležitostech pro partnerství České republiky a afrických zemí, zejména v oblasti ekonomické spolupráce. Konference se konala v kontextu aktuálního předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC). Bývalý ministr zemědělství ČR a současný místopředseda hospodářského výboru PS PČR Marian Jurečka zdůraznil obchodní rozměr rozvojové spolupráce a zmínil konkrétní pozitivní příklady projektů z Etiopie a Zambie.

Úspěšný podnikatel z Pobřeží slonoviny Mory Diane následně poukázal na příležitosti, které přináší regionální obchodní uskupení v Africe, v rámci kterých funguje volný obchod. Uvedl zároveň, že ČR je považována za industriální zemi se špičkovou kvalitou strojírenských výrobků. Je tu potenciál pro spolupráci na obchodní úrovni a dodávání strojírenského vybavení africkým firmám tak, aby byly schopné zpracovávat své přírodní zdroje.