Češi pro volby v cizině musí mít průkaz či se zapsat do seznamů

Češi pobývající v zahraničí budou moci volit v lednu prezidenta po vyřízení voličského průkazu nebo po zapsání do zvláštního seznamu voličů. První možnost je výhodnější pro lidi, kteří budou v cizině krátkodobě, druhý mohou použít zejména čeští občané, kteří v zahraničí pobývají dlouhou dobu. Vyplývá to z vyjádření ministerstva zahraničí. První kolo prezidentských voleb se bude konat 12. a 13. ledna, druhé kolo o dva týdny později.

Pokud Češi bydlí v zahraničí dlouhodobě, mohou do 3. prosince požádat v místě jejich pobytu o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Volit pak mohou na daném zastupitelském úřadě nebo si mohou vyřídit voličský průkaz a hlasovat kdekoli jinde v cizině i v ČR. K žádosti musí doložit doklady, které potvrdí jejich totožnost, státní občanství ČR a bydliště v daném obvodu zastupitelského úřadu. Když je do tohoto seznamu volič zapsán, nemůže už volit v žádných volbách ve svém dosavadním volebním obvodu v České republice. K opětovnému zapsání musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze seznamu a změnu nahlásit svému obecnímu úřadu nebo volební komisi. Po příchodu do volební místnosti se volič prokáže občanským průkazem, pasem nebo cestovním průkazem a případně voličským průkazem. Poté obdrží obálku a hlasovacími lístky.