Brno připomene oběti komunismu

Na brněnské radnici probíhá výstava o zločinech komunistického režimu. Akce připomene i represálie v okolí Babic na Třebíčsku. „Ve vykonstruovaných 15 procesech bylo odsouzeno 114 lidí. Jedenáct dokonce k trestu smrti. Byli mezi nimi i kněží Václav Drmola, František Pařil a Jan Bula,“ uvedl Miroslav Kasáček, představitel občanského sdružení Paměť, které připravilo výstavu. Rodiny odsouzených byly vystěhovány, jejich usedlosti zabaveny a majetek rozkraden. „Začátek perzekucí a zatýkání byl již dávno před útokem v babické škole, který se uskutečnil 2. července 1951 a kde byli zastřeleni tři komunističtí funkcionáři,“ připomněl Kasáček. „V hledáčku Státní bezpečnosti se tenkrát ocitli kněží, sedláci, živnostníci i ti, kteří byli zapojeni během války do odboje.“