Archeologové na Rychnovsku narazili na pohřebiště z doby železné

21-05-2020

Archeologové u Domašína na Rychnovsku narazili na část žárového pohřebiště z doby železné. Pravděpodobně souvisí s rozsáhlým sídlištěm kultury popelnicových polí v nedalekých Černíkovicích. Jedná se o další pozoruhodný objev při vykopávkách v trase budoucího silničního obchvatu Domašína. Za posledních deset let jde na Rychnovsku o nejbohatší naleziště, řekla ČTK archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Archeologové měli o pohřebišti v Domašíně tušení ze zhruba 100 let starých avšak nelokalizovaných nálezů. Nevěděli, kde přesně je. Nejcennějším dosavadním nálezem z výzkumu u Domašína je shluk pěti okrouhlých studen, jaký je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se takové uspořádání studen této kultury objevuje, v ČR by to bylo vůbec poprvé. Podle Bekové byly studny součástí sídliště. Pokud analýzy potvrdí u Domašína sídliště kultury se šňůrovou keramikou datované k roku 2000 před naším letopočtem, půjde o objev, který nemá v ČR obdoby. Sídliště této kultury se dosud v ČR prozkoumat nepodařilo.