Antropologové budou zkoumat ostatky 27 habánů z Přibic

Antropologové z brněnské Masarykovy univerzity dokončili průzkum první čtvrtiny rozsáhlého pohřebiště takzvaných habánů či novokřtěnců v Přibicích na Brněnsku. Vyzvedli ostatky 27 lidí a několik stovek přimísených kostí. ČTK to řekl Tomáš Mořkovský z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. "Jak tomu u protestantů bývá, jedná se o pohřebiště s minimem nálezů. Nevěřili, že by nebožtíkům po jejich smrti mohli ještě nějak prospět a tomu odpovídá i pohřební ritus. Hroby nejsou příliš pietně uložené, v zásypech je řada kosterních pozůstatků z porušených hrobů a z hmotné kultury jsou k nalezení jen záponky a špendlíky na spínání oděvů," vysvětlil Mořkovský. Vědci mohou díky velkému množství kompletních koster zjistit, jak habáni vypadali, zda se nějak lišili od běžné moravské populace, i jaký byl jejich zdravotní stav. Habáni neboli novokřtěnci byli náboženská komunita, která v českých zemích žila v 16. a 17. století. Roku 1622 musela z regionu odejít. Novokřtěnci byli proslulí například výrobou keramiky.