Vláda vynaloží 400 milionů na prevenci kriminality

16-10-2007

Vláda v pondělí projednala a schválila Strategii prevence kriminality na léta 2008 - 2011. Do programů prevence kriminality má být v následujících čtyřech letech investováno 400 milionů korun, posílena má být role krajů a programy prevence kriminality se mají zaměřit na větší města.

Ivan LangerIvan Langer Prioritami tohoto programu by mělo být snižování majetkové a násilné kriminality, eliminace kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, ale také zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden. Důraz by měl být rovněž kladen na informovanost občanů o legálních prostředcích obrany před trestnou činností. Prevenční programy by se měly zaměřit převážně například na děti a mladistvé, kteří již nějakou kriminální zkušenost mají za sebou, nebo na pachatele, kteří trestný čin spáchali poprvé atd.

O akcích v rámci prevence proti kriminalitě dosud rozhodoval stát, to by se ale, jak uvedl ministr vnitra Ivan Langer, mělo změnit. "Chceme posílit roli krajů a krajských samospráv při definování systému prevence tak, aby existovaly i krajské projekty týkající se prevence kriminality."

Kraje budou moci využít znalosti místní situace a zvolit podle ní potřebný program. Posílení role krajů není jedinou změnou, kterou nová strategie prevence kriminality přináší.

"Vedle toho jsme vyčlenili jako nejrizikovější skupinu městské aglomerace s 25 000 obyvateli a více. Tam chceme zaměřením většího objemu finančních prostředků docílit lepší spolupráce ministerstva vnitra, obecních městských samospráv, městské policie, republikové policie a neziskového sektoru," řekl Ivan Langer.

Měst s počtem obyvatel nad dvacet pět tisíc je v České republice téměř padesát. Mělo by jim být, pokud splní stanovené podmínky, zaručeno čerpání finančních prostředků na jejich preventivní programy po dobu čtyř let. Oproti stávajícím jednoročním projektům má dlouhodobější plán městům pomoci vytvořit ucelenější a propracovanější programy prevence kriminality. Stát chce také výrazně podpořit výzkumnou činnost v jednotlivých lokalitách, aby mohly být finanční prostředky účelně investovány.

Podle průzkumu agentury ČTK se názory na změny v prevenci kriminality se mezi jednotlivými představiteli měst a obcí různí. Většina je však přijímá kladně či k nim zaujímá neutrální stanovisko. Jaké programy již dlouhodobě realizuje Praha uvedla vedoucí odboru prevence kriminality pražského magistrátu Alena Šindlerová.

"Hlavní město Praha realizuje třetím rokem projekt "Pozor na krádeže", který je zaměřen na bezpečnost cestujících v hromadné dopravě. Dále jsou to cizojazyčné materiály a programy zaměřené na bezpečnost a zvyšování pocitu bezpečí turistů a návštěvníků Hlavního města Prahy."

Programy zaměřené na prevenci kriminality budou různého ražení, půjde například o výchovné projekty pro děti či monitorovací systémy.

16-10-2007