"Václav Havel zasloužil se o stát"

Český Senát se ve čtvrtek vyslovil pro to, aby se bývalý prezident a někdejší disident Václav Havel stal doživotním nositelem řádů Bílého lva a Tomáše Garrigua Masaryka I. stupně, a to za své zásluhy o Českou republiku. K ocenění exprezidenta je nezbytný souhlas obou parlamentních komor. Sněmovna se ale k takovému kroku zatím nechystá. Kolega Vilém Faltýnek se telefonicky spojil se senátorem Danielem Kroupou.

Záměr vyznamenat Havla našel v horní komoře podporu u 49 z 56 přítomných senátorů, nikdo nebyl proti. Senátoři se na návrh Daniela Kroupy rovněž usnesli na formulaci "Václav Havel zasloužil se o stát". Proč bylo zapotřebí oceňovat zásluhy Václava Havla touto jednoduchou formulací?

"Usnesení Senátu má daleko větší váhu, než pouhá poznámka historika. Znamená totiž, že volení zástupci si uvědomili roli Václava Havla a dali to veřejnosti najevo. Možná že lidé, kteří se zajímají o historii vědí, že první český parlament uzákonil větu 'T. G. Masaryk zasloužil se o stát.' Protože se domnívám, že Václav Havel má podobně významné zásluhy, jednak v tom, že sjednotil opozici vůči komunistickému režimu a že pro Československo a později pro Českou republiku vykonal ve světě nesmírně mnoho, byl jsem přesvědčen, že by i náš parlament měl přijmout podobný zákon. Jenže v poslanecké sněmovně je situace poněkud chaotická, a proto jsem to navrhl jako usnesení senátu."

Takže z toho důvodu je tam i ten archaický slovosled "zasloužil se"...

"Ano, je to přesné opakování té věty, kterou kdysi přijal československý parlament."

Co si vůbec myslíte o tom, jak se česká politická reprezentace zachovala k exprezidentu Havlovi?

"Nejvíc mně mrzí, že poslanecká sněmovna nepřijala udělení určitých finančních prostředků Václavu Havlovi. Vyjadřuje to zjevnou snahu omezit jeho veřejné působení. Exprezident nepotřebuje peníze na svůj osobní život, má jich dost. Ale pokud má zůstat ve veřejné činnosti, tak k tomu určité prostředky potřebuje a ta nedůstojná scéna, která se při projednávání toho zákona odehrála, ta mě mrzí."

Možná se shodneme, že osoba Václava Havla až překvapivě rychle odešla z povědomí veřejnosti. Jak si to vysvětlujete?

"To je spíše televizním formováním veřejného mínění, ale já jsem přesvědčen, že veřejnost si až s odstupem uvědomí význam prezidenta Václava Havla. A bude-li pan prezident zdráv, tak jeho návraty budou výtány."