V Českém Krumlově otevřeli Hradní muzeum, láká třeba na svatého Reparáta

12-01-2011

V Českém Krumlově bylo tento týden otevřeno Hradní muzeum, které návštěvníkům umožní navštívit hrad a zámek také v zimních měsících. Na novou expozici jsme se zeptali kastelána hradu Pavla Slavka.

Vzácná gotická vitráž z krumlovské hradní kaple Smrt Panny Marie z roku 1330-1350, foto: ČTKVzácná gotická vitráž z krumlovské hradní kaple Smrt Panny Marie z roku 1330-1350, foto: ČTK "Hradní muzeum v Českém Krumlově je zcela novou a mimořádnou nabídkou v oblasti poznávací turistiky. Přes 30 let prázdná budova Hrádku, jedna z nejexponovanějších a nejhodnotnějších budov, byla dlouhodobě nevyužitá a až v poslední době dozrála myšlenka vybudovat Hradní muzeum. Muzeum, které se inspiruje zlatou érou evropského nebo českého muzejnictví 19. století. Onen historický charakter muzea je zde nesmírně důležitý, neboť velké úsilí se věnovalo především na vytvoření atmosféry historického muzea. Tuto atmosféru tvoří především výmalba 19. století, návrat původních lustrů, kachlových kamen. Důraz je kladen na materiál a kvalitu řemeslné práce podlah, oken, dveří. Zajímavé jsou zejména muzejní skříně. Byly vytvořeny repliky muzejních skříní z roku 1909, které dotvořily onen charakter historických muzeí.

Kouzelná zahrada, dárek poddaných k oslavě knížete v roce 1834, foto: ČTKKouzelná zahrada, dárek poddaných k oslavě knížete v roce 1834, foto: ČTK Do historického muzea patří exponáty. Zde byl zvláště kladen důraz na velkou pestrost a kvalitu exponátů, které věříme, že zaujmou návštěvníka od 5 do 90 let."

Mohl byste některé zajímavé exponáty jmenovat?

Relikviář s ostatky sv. Reparáta z roku 1772, foto: ČTKRelikviář s ostatky sv. Reparáta z roku 1772, foto: ČTK "Asi nejvýznamnější exponáty, které překvapí, budou zejména v prostoru nazvaném Pokladnice sakrálního umění. Půjde především o liturgické předměty ze zlata a stříbra, ale hlavně o relikviáře. Jeden z nejcennějších relikviářů, kompletní skelet a ostatky svatého Reparáta, který byl více jak 200 let ukryt zrakům veřejnosti. Po josefínských reformách byl svatý Reparát, původně umístěný v minoritském klášteře, přesunut na nedůstojné místo, na půdu minoritského kláštera. Nyní zaujal čestné místo v expozici Hradního muzea. To je jeden z mimořádných exponátů. Potom je to třeba prostor zbrojnice. Krumlov dlouho postrádal zbrojnici, která byla tak často zmiňována v historických popisech a archivech. Nyní je jeden velký sál věnován zbrojnici a jsou tady ty nejzajímavější exponáty chladných a palných zbraní rodu Eggenbergů a rodu Schwarzenbergů."

Otevření muzea byla jedna z akcí tzv. Rožmberského roku. Co v expozici připomíná Rožmberky?

"Především samotná budova, která je původem z 16. století. Její vnější výmalba i vnitřní dispozice svědčí a naznačuje, jaké to bylo reprezentativní, okázalé a významné sídlo. Hrádek byl vůbec centrem administrativní správy rožmberského panství. Konkrétní připomínka je hned v úvodu hradní expozice, je to Sál pánů z Růže, kde je v podobě žerdí, praporců, erbů, významných listin, manuskriptů, archeologických nálezů, hraničních kamenů atd. připomenuta rožmberská správa dominia, která byla ve své době naprosto výjimečná."

12-01-2011