Ultrapravice proti Evropské unii

Vstup České republiky do Evropské unie podporuje podle posledních průzkumů více než 60 procent občanů. K odpůrcům se mimo jiné řadí i členové a přívrženci stran a hnutí ultrapravice. Z jejich iniciativy také vzniklo sdružení Občané proti Evropské unii, které chce v příštích týdnech oslovit širokou veřejnost.

František Červenka, koordinátor sdružení Občané proti EU, Foto: ČTKFrantišek Červenka, koordinátor sdružení Občané proti EU, Foto: ČTK Sdružení je prý znepokojeno tendenční a jednostrannou kampaní ve prospěch vstupu do Evropské unie, která v České republice probíhá. Jak uvádí jeho mluvčí František Červenka, například ve veřejnoprávní České televizi je téměř 99 procent času věnovaného evropské integraci dáváno k dispozici eurooptimistům.

"Situace je analogická tomu, jako kdyby v předvolební kampani dostala možnost vysílat své předvolební šoty pouze jedna strana."

Podle Červenky je Česká televize pod silným politickým tlakem vlády. Jde prý o manipulaci s cílem deformovat veřejné mínění. Pokud bude tento stav trvat i nadále a odpůrci vstupu nedostanou stejná práva jako přívrženci, obrátí se sdružení na mezinárodní instituce.

".. s tím, že v České republice je prováděna po způsobu totalitního komunistického systému jednostranná kampaň za účelem pošlapávání demokratických práv občanů. A současně též požádáme tyto orgány, aby se zasadily o odložení referenda o vstupu do Evropské unie."

Jan Skácel, předseda strany Národního sjednocení (zleva), F. Červenka a David Macháček, předseda nacionalistické Vlastenecké fronty, Foto: ČTKJan Skácel, předseda strany Národního sjednocení (zleva), F. Červenka a David Macháček, předseda nacionalistické Vlastenecké fronty, Foto: ČTK Sdružení požaduje, aby částka 200 miliónů korun, kterou vláda vyčlenila na vysvětlovací kampaň o Evropské unii, byla rozdělena rovným dílem mezi příznivce i odpůrce vstupu. Z těchto peněz by mělo být financováno Protiintegrační informační centrum, které má zahájit činnost od 1.března. Finanční podporu sdružení údajně přislíbili i někteří podnikatelé. Hlavním důvodem odmítání Evropské unie, jak řekl Radiu Praha předseda Vlastenecké fronty David Macháček, je ztráta státní suverenity po vstupu do společenství. Pro nacionalisty je podle Macháčka nepřijatelné.

"...že by o fungování naší země měli rozhodovat nějací evropští komisaři, kteří nepodléhají žádné demokratické kontrole. Že Evropský parlament pouze přijímá zákony, že je nenavrhuje a nevytváří, což dělají evropští komisaři. Že v unii funguje řízená ekonomika, které jsme se už zbavili s pádem bolševismu. Takže my tam nevidíme nic, co by bylo pro nás přijatelné."

Výhrady nacionalistů, o kterých se zmiňuje předseda Vlastenecké fronty, sdílejí také mnozí jiní občané. Macháček tvrdí, že sdružení Občané proti Evropské unii, bude reprezentovat všechny odpůrce vstupu