Sdružení Opři se chce nabídnout oporu dětem z dětských domovů

V Česku vzniklo nové občanské sdružení s názvem Opři se. Chce pomoci dětem z dětských domovů. Nikoliv tím, že je bude zahrnovat materiálními dary, ale nabídne jim oporu v domově, i po jeho opuštění, uvedl v rozhovoru pro Radio Praha Petr Matyáš ze sdružení Opři se.

Petr MatyášPetr Matyáš "Děti z dětských domovů v České republice paradoxně nemají materiální nouzi, protože existuje spousta různých sdružení a firem, které se snaží dětem nějakým způsobem dodávat finance na pokrytí základních potřeb. Jsou rodiny, které rády věnují dětem na Vánoce nějaké dárky. Problém, který děti z dětských domovů mají, je, že se nemají o koho opřít. Nemají nikoho, s kým by mohli navázat nějaký blízký vztah. My jim v rámci sdružení chceme nabídnout blízké vztahy mezi dobrovolníky a dětmi, kde by se ti dobrovolníci o děti zajímali během jejich pobytu v domovech a samozřejmě by jim potom pomáhali i v momentě, kdy dětský domov opouští a staví se na vlastní nohy."

Má někdo ze sdružení zkušenost s dětským domovem?

"Ano, všichni. Zatím je nás sedm a členem našeho sdružení je i ředitel jednoho dětského domova. My ostatní jsme dobrovolníci, kteří jsme spolupracovali s občanským sdružením Audabiac. To se zaměřuje zejména na umělecké aktivity. Má projekt Uměním ke svobodě, který je velmi pěkný a funguje deset let. Nicméně je tam spousta dětí, které mají raději pohybové aktivity. Proto jsme se rozhodli, že založíme naše sdružení. Vždy je otázkou, jak navázat vztah a jak nabídnout dětem konkrétní dobrovolníky. To chceme řešit pomocí různých akcí, kde budeme vytvářet přirozené prostředí pro vznik těchto vztahů a akce budou zaměřeny zejména na pohyb. Já s dětskými domovy spolupracuji 7 let. Máme tam spoustu už odcházejících dětí, které bychom chtěli do sdružení zapojit."

Foto: Eliška MatyášováFoto: Eliška Matyášová Co děti pociťují jako největší problém, když dětský domov opouštějí?

"Když děti dětský domov opouštějí, tak dostanou nějaké peníze a největším deficitem je, že s nimi neumí hospodařit. V domově jsou voděni za ručičku. Často se státá, že když odejdou, dostanou třeba nějaký byt na půli cesty, kde třeba rok mohou pobývat. V momentě, kdy ho opustí, tak nejsou schopni najít si bydlení, práci, neumí hospodařit s penězi, protože je to v domově nenaučili. Není na to příležitost. Existují samozřejmě různá sdružení, která se je to snaží naučit, ale oni potřebují někoho, o koho by se mohli opřít v momentě, kdy domov opustí a nejenom programy, kde se mohou takové základní věci naučit?

Budete se vy jako sdružení snažit i toto změnit?

"Samozřejmě, my máme velké ambice. Přihlásilo se nám asi 60 zájemců o dobrovolnictví. Je mi jasné, že ne všichni s námi spolupráci naváží. Ale kdybychom našli třeba 15 nebo 20 schopných dobrovolníků, tak přestože teď mám domluvené činnosti ve dvou domovech, můžeme se rozšiřovat a s dětmi intenzivně pracovat."

Jak budete financováni?

"V první řadě zavádíme členské poplatky. Pak chceme oslovit především soukromý sektor, protože existuje spousta firem, které by třeba rády daly peníze, ale nemají svůj projekt. Veškeré naše finanční toky budou na internetu. Každý si tak bude moci ověřit, kam jeho peníze šly."

Jak se na vaši činnost dívají v dětských domovech? Vítají vás nebo se setkáváte s nedůvěrou?

"Teď rozvíjíme spolupráci se dvěma domovy, a to s těmi, se kterými už máme dlouhodobé vztahy. Další jsme zatím neoslovovali. Chceme rozjet nejdřív pilotní projekt a teprve poté se začneme rozšiřovat a spolupracovat i s jinými domovy."