Rekonstrukce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

21-11-2003

V následujících minutách se podíváme do Kutné Hory. Tamní národní kulturní památka chrám svaté Barbory, který je unikátním dílem vrcholné a pozdně gotické architektury, má za sebou první etapu rozsáhlé rekonstrukce. Proč byla nutná a jak probíhá? - o to se zajímal Josef Kubeczka.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, foto: Štěpánka BudkováChrám sv. Barbory v Kutné Hoře, foto: Štěpánka Budková Na opravách se letos podílelo 25 restaurátorů a 16 odborných pracovníků. Museli mimo jiné restaurovat přes 1200 metrů čtverečních kamene a opravit nebo obnovit více než 7 a půl kilometru spár. Podařilo se také vyměnit klempířské prvky a opravit vitrážová okna. Takovou "dobrou duší" chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře jej jeho vikář Vladimír Hronek. Právě jeho jsem se zeptal, proč byla rekonstrukce nutná:

"Poněvadž od poslední opravy to už je zase sto roků no a pochopitelně ani ten kámen není věčný. Tam nastala poměrně dost velká porušení vlivem eroze a také kombinace zdejšího kamene s hořickým pískovcem nebyla šťastná. Je to tedy kombinace různých faktorů, což ve spojení s větrnou erozí, změnou teplot a otřesy způsobuje destrukci."

Které opravy jsou nyní nejnutnější?

"Narušená statika, poněvadž tam už byly propadlé některé vzpěrné oblouky. Ty se musely znovu vyrovnávat, protože ani statik nemohl dopředu říct, co by se stalo, kdyby se to po statické stránce uvolnilo. To byl asi nejzávažnější zásah, když pomineme takový ten vizuální vjem, který zespoda pochopitelně není patrný. Teprve bezprostředně u toho lze objevit následky eroze."

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, foto: Štěpánka BudkováChrám sv. Barbory v Kutné Hoře, foto: Štěpánka Budková "Záchrana přišla v poslední okamžik," soudí akademický sochař Jiří Novotný, který měl na starosti restaurování kamene vnějšího pláště chrámu, jednoho z mála reprezentantů katedrální gotiky v Čechách. Byl založen v roce 1388 pod patronací kutnohorských horníků. Vlivem nejrůznějších událostí byly práce několikrát přerušeny a od jejich zahájení do definitivního ukončení chrámu v roce 1905 tak uplynulo přes 500 let. Na jeho stavbě se mimo jiné podíleli tři významní architekti Petr Parléř, Matyáš Rejsek a Benedikt Rejt.

Oprava chrámu se uskuteční v pěti etapách. Letos se podařilo rekonstruovat zhruba polovinu jižní části stavby. Vikář kutnohorského chrámu svaté Barbory Vladimír Hronek rozhodně odmítá, že by současná rekonstrukce mohla jakkoli narušit jeho původní charakter:

"To vůbec nemůže. To není rekonstrukce, aby postavila nový chrám. Tam se musí zachovávat stávající originalita. Pouze to, co je vyloženě v takovém stavu, že to i vizuálně narušuje celkovou podobu, tak se tam doplňuje. Dělaly se i některé fiály, protože byly totálně destruované. To je naprosto nutné udělat, ale v žádném případě si nemůžeme dovolit, aby se tam změnil jakýkoliv vizuální prvek nebo cokoliv takového."

21-11-2003