Reklamní verbuňk do armády za rok zdraží

05-08-2004

Ještě nedávno patřili rekruti do slovníku českých lidových písní z doby třicetileté války. Se vznikem profesionální armády se ale situace mění. V rekrutačních střediscích v krajských městech bylo registrováno už jedenáct a půl tisíce zájemců o profesionální vojenskou službu. Jak poznamenává Vilém Faltýnek ve svém příspěvku, verbíři už také neobcházejí vesnice, ale zadávají si reklamní náborovou kampaň v celostátních médiích za několik milionů korun.

Nábor profesionálů začal experiméntálně už na začátku roku 2000, loni a letos v dubnu a květnu začala intenzivní náhrada vojáků základní služby. Zájem o mladou mužskou populaci je také určující při volbě reklamní strategie. Armáda je v reklamních spotech spojována se sportem, ať už to bylo v květnu mistrovství světa v hokeji nebo v červnu fotbalové euro. Podle Luďka Švehlíka, zástupce ředitele Agentury pro nábor a profesionalizaci armády bude kampaň pokračovat i v příštích letech a finanční náklady se dokonce ještě o něco zvýší.

"My se už asi třetí rok držíme na relitivně stejné úrovni rozpočtu, na letošní rok jsme vyčlenili zhruba 5 - 7 miliónů na rozhlasové spoty a stejné množství na tiskovou reklamu. Pro příští rok jsme si vyžádali přibližně o třetinu vyšší rozpočet, protože podmínky pro nábor se budou měnit. Se zánikem vojenské základní služby bude do branné povinnosti vstupovat generace chlapců bez vojenské zkušenosti a my musíme jejich zájem samozřejmě udržovat."

Terčem kritiky se v uplynulých dnech stalo množství vynakládaných prostředků v souvislosti s již několikanásobným přebytkem zájemců. Podle vojáků jde ale o převis nutný k výběru kvalitních adeptů.

"Když jsme si dělali analýzu, tak nám to vycházelo, že ze tří uchazečů zhruba dva neprošli vojenskou nemocnicí."

Dá se tedy říct, že tato generace nemá dobrou kondičku?

"To je druhé hledisko. Já mluvím o zdravotvím stavu, o tom, že v této generaci se vyskytuje poměrně hodně zdravotních defektů, různé přechozené chřipky, žloutenky, které zanechávají stopy na ledvinách, na játrech, skryté srdeční vady, hodně lidí má problémy s očima. Ale vy jste narazil na druhou část problému, a na to už si stěžují naše odvodní komise dlouhodobě, že tato generace vlivem civilizačních návyků fyzicky slábne, že má potíže splnit alespoň minimální požadavky na fyzickou způsobilost," dodal Švehlík. Jako rekrutační cíl si armáda stanovila získání 3800 osob.

05-08-2004