Projekt Celé Česko čte dětem se dostal i do nemocnic

08-12-2006

Celé Česko čte dětem, tak se jmenuje projekt, ke kterému se jako první připojila ostravská nemocnice. A tak malým pacientům čas hned rychleji utíká. Vydáme se tam se Zdeňkou Kuchyňovou.

Autorkou loga je Emma Srncová, foto: www.celeceskoctedetem.czAutorkou loga je Emma Srncová, foto: www.celeceskoctedetem.cz Dětským pacientům začali na klinice dětské urologie předčítat dobrovolníci - studenti herectví - dobrodružné i pohádkové příběhy.

"Byl jednou jeden chudý truhlářský tovaryš, který se vydal do světa na vandr, aby si vydělal na živobytí. Šel a šel, až jednoho dne přišel do velkého města, kde zašel do dílny mistra truhláře a ten ho přijal do služby. Vedle té dílny byla malinká zahrádka, na které mistr truhlář odpočíval po práci. I událo se jednoho dne, že tam, kde se vzal, tu se vzal, přilétnul modrý ptáček a dal se do zpěvu tak krásného, že lidé ustávali v práci a vycházeli ven, aby se podívali a naslouchali..... "

Děti přijaly čtení s nadšením, říká vrchní sestra kliniky dětské neurologie Angelika Remová. A jak se čtení do nemocnice dostalo?

"Kontaktovala mě kantorka z ostravské konzervatoře, která u nás ležela jako doprovod s dítětem a viděla, že některé děti bývají i odpoledne bez návštěv a že by se to tady hodilo."

Na vašem oddělení určitě leží malé i větší děti. Rozlišujete to nějak při čtení pohádek, aby třeba skoro osmnáctiletí neslyšeli Karkulku?

"Chodí vždy dva studenti a máme to rozděleno na stanici malých dětí a velkých dětí. Takže jeden si připraví čtení pro ty starší děti a jeden pro ty malé."

Jak na to děti reagují? Líbí se jim to?

"Malým dětem určitě. Hlavně se to líbí dětem, kterým maminky doma moc nečtou. Takže chtějí pohádky další a další. U velkých je to trošku problematické, protože někdy přijdou do jídelny s tím: no jo, to zas něco bude. Ale když je zajímavý příběh, tak je to zaujme."

Jak dlouho čtení trvá?

"Půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. Záleží, kdy je ty malé děti chtějí pustit. Ještě škemrají o další pohádku a některé u toho i kreslí."

Že se projekt Celé Česko čte dětem dostal do nemocnic, vítá i jeho ředitelka Eva Katrušáková.

"Začalo se v Ostravě, ale všechno ukazuje na to, že bude dál pokračovat do jiných měst a do jiných nemocnic, dětských domovů, školních družin a tak dále. Celá myšlenka vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a formování návyků číst si v dospělosti."

Čtení v nemocnicích je součástí velkého projektu celostátního. Myšlenka vznikla před třemi roky, ale realizace probíhá asi třičtvrtě roku.

"Projekt celé Česko čte dětem není česká myšlenka. Původní nápad vznikl ve Spojených státech amerických. Pochází z knihy velkého propagátora hlasitého čtení dětem Jima Trelease a ta kniha se přeloženo do češtiny jmenuje Knížka hlasitého čtení."

Podle odborníků totiž pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí paměť a obrazotvornost.

08-12-2006