Pravnučka Ferdinanda d´Este chce vrátit zámek Konopiště

06-12-2006

Hrozí České republice, že bude muset potomkům Františka Ferdinanda d´Este vrátit státní zámek Konopiště? Tuto otázku vyvolala určovací žaloba, kterou minulý týden k Okresnímu soudu v Benešově podala pravnučka habsburského následníka trůnu Sofie z Hohenbergu. Své nároky na Konopiště i jeho vzácné sbírky zdůvodňuje tím, že děti Ferdinanda d´Este nepatřily do habsburské rodiny, nevztahovala se proto na ně poválečná konfiskace jejího majetku.

Konopiště, foto: www.czechtourism.czKonopiště, foto: www.czechtourism.cz Děti následníka rakouského trůnu nebyly členy habsburského rodu kvůli nerovnému manželství, které Ferdinand d´Este uzavřel s českou šlechtičnou Žofií Chotkovou. Císař František Josef mu povolit tento sňatek jen s podmínkou, že pro své potomky nebude žádat habsburské dědictví. Děti neměly ani rodové jméno, užívaly příjmení Hohenbergové. Po 1. světové válce rozhodly vítězné mocnosti o tom, že majetek Habsburků bude konfiskován:

"Podle mírových smluv v Saint Germain se to týkalo majetku habsburského panovnického rodu a z tohoto hlediska děti Františka Ferdinanda nebyly Habsburky, takže se to na ně nevztahovalo,"

říká historik Jan Galandauer. V sousedním Rakousku také byl majetek Hohenbergům ponechán. Československé Národní shromáždění ale v r. 1921 přijalo zákon, podle něhož byl zestátněn i jejich majetek včetně Konopiště. Právníci o tom však měli pochybnosti už tehdy:

"Z právního hlediska to byla katastrofa, aby Národní shromáždění určovalo, jestli děti Františka Ferdinanda jsou Habsburci nebo ne, nicméně v té protihabsburské politické situaci, jaká byla, se tento dodatek přijal."

Právě na pochybnostech o oprávněnosti konfiskace postavila svou žalobu Ferdinandova pravnučka Sofie. Žádá navrácení nejen zámku Konopiště, ale i jeho unikátních sbírek.

"Zámek Konopiště má velké množství mobilárního fondu a k těm nejvzácnějším a nejznámějším sbírkám patří tzv. Estenská zbrojnice, kterou František Ferdinand zdědil po svých předcích, a potom sbírka sv. Jiří, kterou sám zbudoval,"

upřesnila současná kastelánka zámku Marie Krejčová. Je tu i zřejmě největší sbírka loveckých trofejí - kolem čtyř tisíc kusů. V zámku jsou i cenné obrazy, starožitný nábytek, sklo a porcelán. Jen v letošním roce jej navštívilo kolem 170 tisíc lidí. Okolní park se vzácnými dřevinami je přístupný veřejnosti a lidé ze sousedního Benešova toho rádi využívají:

"Benešovští rádi na Konopiště chodí do růžové zahrady, chodí se podívat i do zámku. Každý měsíc v sezóně tu pořádáme přednášku o Konopišti, o Františku Ferdinandovi a jeho rodině, děláme tu mše,"

dodává kastelánka. V Benešově zpráva o tom, že by Konopiště mohlo být navráceno Hohenbergům, vyvolala obavy. Kněžna Sofie však tvrdí, že i když uspěje se svou žalobou, zámek i park zůstanou dál otevřeny veřejnosti.

06-12-2006