Politolog Kučera: Tím, že Pithart nepřevzal Evropskou medaili, prokázal nedostatek "evropské velkorysosti"

07-05-2004

Předseda českého Senátu Petr Pithart ve čtvrtek odmítl převzít Evropskou medaili od bavorské vlády, přitom bývá pozorovateli označován za jednoho z nejvstřícnějších českých politiků vůči Německu. Politologa Rudolfa Kučery, který se dlouhodobě česko-německými postoji zabývá, jsem se zeptal, zda podle něj jde u Petra Pitharta o nějaký obrat a čím si jeho postoj vysvětluje?

"Já myslím, že o žádný obrat nešlo, to se u Petra Pitharta projevuje už dlouho. Napsal například článek, kde kritizuje předsedu Ackermann Gemeinde a tak dále. Jde o dlouhodobý postoj, myslím, že vstřícný vůči německé straně není, to, co udělal mě vůbec nepřekvapilo a domnívám se také, že to je dokladem toho, že vlastně někdo v CSU má stále nějaké iluze o tom, že by byl Petr Pithart nějak výjimečně evropsky velkorysý. On se prostě řadí mezi ty další české politiky."

Kde mají v Bavorsku a vůbec v SRN kořeny tyto "iluze" o Petru Pithartovi?

"Je pravda, že po pádu komunismu a v době, kdy byl Petr Pithart předsedou české vlády, že se snažil o navázání normálních sousedských vztahů, třeba s bavorskými sousedy. A z této doby právě takovéto normální jednání, kdy se snažil o dialog, o vstřícnost a tak dále, že z této doby zůstaly ještě nějaké reminiscence. Ukazuje to ještě na jednu věc, o které bych se chtěl zmínit, že v Praze působí Nadace Hanse Seidla a že to je také ukázka výjimečně špatné práce této nadace; že tady má velmi podivné zastoupení, protože kdyby se jakéhokoliv jiného politika - nebo třeba novináře - zeptali, tak mohli zjistit, že nabídka této ceny, této medaile, je úplně zbytečná. Postojů Petra Pitharta v jisté době jsem si také velmi vážil, ale myslím si, že už dlouhou dobu ukazuje, že se od této své minulosti víceméně stále a opakovaně distancuje."

Zaznamenal jste například v německých médiích nebo z Německa nějaké reakce na Pithartův krok?

"Zatím ještě ne, já myslím, že tam to asi také nikoho příliš nepřekvapilo. Prostě, tady ty iluze o tom, že česká politika po vstupu do EU získá nějakou evropskou dimenzi, nějakou velkorysost, je lichá. Tohle je stále připomínání něčeho, co se stalo, je špatné, že poslanci CSU v Evropském parlamentu nebyli pro naše přijetí, ale nebyli to jenom oni, bylo jich celkem asi sedmdesát a byli to také poslanci CDU a jiných stran. A tento začarovaný kruh toho připomínání si stále něčeho; oni nám teď určitě vyčítají nebo by nám mohli připomínat třeba to hlasování v parlamentu o Benešově zákonu, který pobouřil zase je, čili ta evropská politika od počátku evropské integrace je založena na tom, že jsou tyto křivdy nebo výčitky překlenovány s jistou velkorysostí a snahou o nějaké evropské dorozumění. A já si myslím, že toho Petr Pithart zatím není schopen,"

říká politolog Rudolf Kučera.

07-05-2004