O víkendu budou tisíce baráčníků slavit!

Existují ještě v Čechách baráčníci?, podivili jsme se, když přišla zpráva, že toto hnutí o víkendu oslaví kulaté výročí trvání. Vzniklo v českých zemích po pádu bachovského absolutismu v roce 1874 a jako nepolitické hnutí přežilo v závětří politických režimů právě 130 let. Na sobotní oslavy se do Sokolova sjedou zástupci 600 baráčnických obcí sdružených do 22 žup. Aktivní činností se k baráčnictví dodnes hlásí. Tvrdí to náš host ve studiu, syndik finančního odboru Veleobce baráčníků Josef Janata. Hovoří s ním kolega Vilém Faltýnek.

Pane Janato, víme, že baráčnické hnutí odvozuje svůj název od hostince "Baráček", kde před 130 lety všechno vzniklo. Můžete vysvětlit, jaký byl smysl tohoto původního baráčnického hnutí?

"Já bych poopravil, že baráčnické hnutí vzniklo v hostinci U Šleitrů, kterému se lidově říkalo Baráček. Původní cíl podle historických záznamů byl ten, že se společnost chtěla bavit, zpívat na veřejnosti česky, hrát divadlo, a protože vznikla z vlastenecko dobročinné společnosti, tak chtěla i pomáhat krajanům v pohraničí, kde byl největší útlak našich lidí, útlak českého jazyka."

Jaký je smysl baráčnického hnutí dnes?

Dneska je systém baráčníků zaměřen převážně na předvádění krojů, udržování straých tradic, a vzájemně si pomáhat. Když byly povodně, byla sbírka, která šla přímo našim postiženým obcím a jednotlivým lidem, bez formálních procedur."

Kolik má dnes baráčnické hnutí stoupenců?

"Vzhledem k tomu, že nebylo komunistickým systémem podporováno, jen se udržovalo při životě, počet členů podstatně poklesl. V roce 1946-47 jsme měli něco přes 90 000 členů. Dneska jsme na tom podstatně hůř, dnes máme kolem 11 000."

A přibývají vám noví členové i mezi mladou generací?

"Stará generace umírá, mladí to jen doplňují do tohoto stavu. Vyloženě mladých ale moc nemáme."

Baráčnická myšlenka se po vzniku hnutí velice rychle rozšířila po Čechách, a rozšířila se i do zahraničí, mezti Čechy žijící mezi tehdejší území českých zemí. Existují ty kontakty i dnes?

"Existují sporadicky. Když jsou nějaké oslavy, tak jim napíšeme, oni nám odpovědí... "

Přijedou na sobotní oslavy krajané ze zahraničí?

"Težko říct."

Jak budou oslavy vypadat?

"Oslavy by měly vypadat tak, že se tam sjedou baráčníci z republiky, dopoledne by mělo být slavnostní zasedání, kde budou vyhodnoceni a odměněni nejlepší baráčníci, ti, kdo nejvíc pracovali, a odpoledne by měl být průvod městem. Budeme se modlit, aby bylo hezké počasí, abychom v Sokolově mohli ukázat tu krásu českých krojů."

Jak je baráčnictvo dnes financováno?

"Baráčnictvo financováno ze státních zdrojů, pokud se jedná o takovéto slavnosti, tak nám město nějaké prostředky dá. Ale na běžný život dneska nedostáváme nic."