"Ne každý, kdo tvrdí, že je veden ve svazku Stb neoprávněně, mluví pravdu," tvrdí Tomek z Ústavu vyšetřování zločinů komunismu

"Ministerstvo vnitra se musí zdržet jakékoliv publikace údaje, že Jan Vaněček je evidován ve svazcích komunistické tajné policie, neboť bylo prokázáno, že jeho podpis pod slibem ke spolupráci byl zfalšován," tak zní verdikt pražského vrchního soudu. Znamená to, že se poprvé po revoluci v roce 1989 vymaže jméno člověka ze seznamu spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti.

Soudní verdikt se může stát pro podobné případy precedentem. Jan Vaněček se, podobně jako další občané, mezi které patří například známá herečka Jiřina Bohdalová, soudil s ministerstvem vnitrem o to, že s tajnou policií komunistického Československa nikdy nespolupracoval. Od začátku tvrdil, že jeho podpis na vázací listině je zfalšován. Vrchní soud mu dal za pravdu. Ovšem v tomto rozsudku soud deklaroval, že nestačí, jako v jiných případech, u jména ve svazku malá hvězdička, tedy odkaz, pod kterým se ve vysvětlivkách skrývá věta: Podle soudu zapsán neoprávněně. Jan Vaněček musí být vymazán. Zasahovat do historického dokumentu tímto způsobem se nelíbí například Prokopu Tomkovi z Úřadu vyšetřování zločinů komunismu.

"Rozhodně to je zásah do historického dokumentu. Myslím si, že jedinou cestou, jak by to šlo provést, je, že by se vytvořil zcela nový soubor, databázi, která by se i jinak nazvala. Byl by to soubor ověřených případů. Ale nelze ztotožňovat registry svazků s nějakým upravovaným seznamem. To by mělo být rozhodně odděleno."

Prokop Tomek tvrdí, že mnohé případy, které se dnes soudně prověřují, jsou natolik sporné.

"Postižení zlehčují svoji spolupráci, která reálně byla. Oni ji prostě hodnotí jinak, než jak ji hodnotila Stb. Uvedl bych příklad. Zdena Salivarová vydala knihu Osočení, kde je celá řada případů lidí, kteří tvrdí, že byli zařazeni do registru svazků neoprávněně. Některé případy jsem si prověřoval a zjistil jsem, že není pravda to, co oni v tomto svědectví o sobě vypovídají. Jejich paměť jim filtruje některé události."

V případě Jana Vaněčka může ministerstvo vymazat jeho jméno jedině z internetového seznamu. Do tištěných svazků, které byly veřejně distribuovány, už zasáhnout nemůže.