Nadace Mluvící kniha uspořádala Den otevřených dveří

Již sedmý rok vznikají v nahrávacím studiu nadace Mluvící kniha v Praze zvukové přepisy desítek knih, románů, pohádek, ale i populárně naučné literatury. Tyto nahrávky jsou určeny především nevidomým a lidem se zbytky zraku, kteří si je pak mohou vypůjčit ve slepeckém oddělení veřejných knihoven nebo ve speciálních knihovnách pro slepce.

Zakladatele nadace Pavla Musila, který se sám potýká se zrakovým handicapem, jsem se při Dni otevřených dveří ve studiu zeptala, jak nadace vlastně vznikla:

LogoLogo "V podstatě mne k tomu přivedla moje profese. Já jsem povoláním zvukař a měl jsem takové přelomové období, kdy jsem odešel z jednoho nahrávacího studia, kde jsem byl zaměstnán. Začali jsme si se ženou povídat o tom, že bychom založili vlastní nahrávací studio, a rozhodli jsme se, že budeme dělat dvě věci. Zaprvé zvukové knížky pro nevidomé, že propojíme mou profesi a můj handicap, protože ja taky nevidím, takže tyto dvě věci spojíme a uděláme z toho přednost. A zadruhé se budeme věnovat akustické práci, akustické muzice. Dnešní trend je takový elektronický, uspěchaný, lidi nemají moc čas číst, poslouchat věci tak, jak zní přirozeně, tak to je prostor, který bychom chtěli vyplnit. To jsou věci, které tady vznikají."

Od roku 1995 tu vzniklo na padesát kompletů, přitom pro zvukový přepis jedné knihy je zapotřebí i deset či dvanáct audiokazet. Nahrávání knih se tu věnuje řada známých herců především z pražského Národního a vinohradského divadla. Patří k nim stálí spolupracovníci nadace, například Daniela Kolářová, Taťána Medvecká, Ladislav Mrkvička nebo Josef Vinklář. Ten zde právě jednu z knih načítal, a jak uvedl, práce pro nadaci má pro něj velký význam:

"Tohle, co děláme, nebo co dělá celá řada herců, tak to děláme proto, že to má opravdu smysl. Když říkám opravdu, tak to má svůj význam, protože moje maminka mi vždycky říkala: Josífku, člověk má bejt slušnej a dobrej, to je normální. Ale aby byl opravdu slušnej a hodnej, to je skoro dřina. A když vím, co čtu, pro koho to čtu, že bych mohl pro někoho stvořit chvilku nějakého pěkného zážitku, nebo jim trochu přinést aspoň malé světýlko v tom nekonečném tunelu tmy, tak to mne prostě těší, protože to má smysl."

Pro případné zájemce o sponzorství nadace Mluvící kniha uvádíme i kontakt na jejího zakladatele:

Pavel Musil, MLUVÍCÍ KNIHA, Branická 15/111, 147 00 Praha 4, Tel.: 608 418 081

Nadace Mluvící kniha má i svou internetovou adresu: www.mluvicikniha.cz
Pokud byste chtěli práci nadace finančně podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto konta: Česká spořitelna, číslo účtu: 0130229399/0800.