Na výstavě ve Znojmě je k vidění i kus „Napoleonova dubu“

Když se řekne napoleonské války a české země, většině se asi vybaví slavná bitva u Slavkova, ve které francouzský císař Napoleon I. porazil vojska Rakouska a Ruska. Málokdo už ví, že "bitva tří císařů" není jediným střetnutím napoleonských válek na Moravě. O čtyři roky později, v roce 1809, byla svedena bitva u Znojma, kterou teď připomíná výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě. Představil ji její kurátor Jiří Kacetl.

Na úvod jen pár historických dat. U Znojma bojovali Rakušané s Francouzi dva dny, 10. a 11. července 1809. Druhého dne byla bitva přerušena a 12. července pak podepsáno příměří.

Výstava 200 let bitvy u Znojma, která má podtitul Hrdinství a marnost polozapomenuté války, je historická, striktně tematická a její základní linkou je vyprávění, říká Jiří Kacetl.

"Na prvních deseti panelech je vylíčena celá ta dvacetileté cesta vítězné Francie, která poráží jednu evropskou velmoc za druhou. Na těch dalších panelech se pak dostáváme k samotné válce z roku 1809. Příčiny, proč k té válce došlo, že to měl být revanš za ten pro Rakousko ostudný Slavkov, s vylíčením všech účastníků války."

Značná část expozice je pochopitelně věnována i samotné bitvě u Znojma. Návštěvník si může prohlédnout podrobné bitevní mapky, dobová vyobrazení bitvy...

"V poslední místnosti výstavy jsou vylíčeny důsledky bitvy, to znamená počty raněných, ošetřování nemocných a pak i samotná mírová smlouva, ke které ta znojemská smlouva přispěla."

Kolik lidí padlo v té bitvě?

"Ty odhady se různí, asi nejblíže budeme pravdě, když řekneme, že na francouzské straně padlo tři tisíce vojáků a na té rakouské okolo pěti a půl tisíc. Takže celkové ztráty mezi osmi devíti tisíci."

Exponáty výstavy pocházejí převážně ze sbírek znojemského muzea.

"Jedná se o předměty, které byly uschovány v řadě znojemských domácností z doby té bitvy. To, co se našlo na bojišti, si znojemští schovali, když vzniklo znojemské muzeum, tak je tam věnovali. Najdeme zde autentické zbraně i archeologické nálezy, které se nalezly v zemi při vykopávkách hromadných hrobů na bojišti. Dále pak vojenské uniformy, dobová platidla, dobové dokumenty jako jsou francouzský pas a různá francouzská úřední potvrzení, která se vztahují k francouzské okupaci po bitvě u Znojma."

V každé druhé české vesnici mají dub, pod kterým za nějakého toho husitského tažení zaručeně usedl bratr Žižka. Pokud se vám zdá, že jsme přeskočili zpět o několik století, uslyšíte, že tato odbočka není čistě náhodná. Jeden z exponátů totiž slavné Žižkovy duby velmi silně připomíná.

"Tzv. Napoleonův dub, který stál v místech, kde měl Napoleon svůj stan, odkud řídil bitvu u Znojma. Ten dub tam stál dlouho, dlouho až do roku 1931, kdy jako už uschlý a několikrát sežehlý bleskem byl odstraněn a část jeho kmene byla deponována právě do Jihomoravského muzea a ona část kmene je takovým ´centrpunktem´ jednoho z výstavních sálů."

O bitvě u Znojma, jejím průběhu i důsledcích bude řeč v příští Historické rubrice.