Na velkomoravském Pohansku objevili archeologové rotundu

05-08-2010

Archeologové objevili na někdejším hradišti Pohansko pozůstatky rotundy. Nejde rozhodně o první nález v této lokalitě, i když je to nález výjimečný. Pohansko u Břeclavi totiž bývalo jedním z center velkomoravské říše a archeologové zde pracují už více než padesát let. Na dosavadní výzkum i na nalezenou rotundu jsem zeptala vedoucího výzkumu Jiřího Macháčka z Masarykovy univerzity.

Foto: ČTKFoto: ČTK "Výzkumy tady vede Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity a je to dlouhodobý projekt, který je zaměřen právě na poznávání té velkomoravské aglomerace na Pohansku. Pohansko patří k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy, která tady v 9. století byla takovou dominantní kulturní a mocenskou silou té východní části střední Evropy. My se snažíme postupnými kroky odkrývat další a další části této aglomerace. Ona je obrovská, má přes 60 hektarů a samozřejmě archeologické výzkumy probíhají velmi pomalu a postupně. Snažíme se v jednotlivých sezónách odkrývat jednotlivé části a objevovat nové záležitosti. V posledních letech jsme se právě zaměřili na část, kterou nazýváme severní předhradí. Je to výzkum, který je umístěn mimo vlastní opevnění toho hradiska, ale zde jsme právě objevili velmi zajímavé a mimořádné nálezy."

Foto: ČTKFoto: ČTK Pane profesore, co je vlastně tak překvapivého na tom, že na velkomoravském hradišti naleznete rotundu?

"Jde o to, že období Velké Moravy v 9. století je obdobím, kdy se naše země připojily ke křesťanskému světu, křesťanské civilizaci. Je to doba, kdy se zde poprvé začíná šířit křesťanské náboženství, a právě to souvisí i s tím, že se zde v té době začaly budovat první kostely, první zděné stavby na našem území. Bývají umístěny právě v centech velkomoravské říše, to jsou lokality jako Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště a i Pohansko. Mimořádné na tom našem novém objevu je to, že po velice dlouhou dobu žádný takový kostel nebyl objeven. Za posledních třicet let není takovýto nález znám. Archeologové a ostatní badatelé se domnívali, že vše podstatné bylo na tomto poli objeveno a tento nález nového kostela byl pro všechny poměrně překvapující."

Jiří Macháček, foto: ČTKJiří Macháček, foto: ČTK Můžete ten kostel blíže popsat?

"Ty stavby se v terénu zachovají už jen jako ruiny a my je nacházíme v podobě kamenné destrukce. To místo, kde ta stavba stála, zkoumáme už po dobu tří let. Nejdříve jsme narazili na rozpadlou destrukci té stavby, takovou vyvýšeninu tvořenou kameny, maltou a omítkami a poměrně dlouhou dobu nám trvalo než jsme prozkoumali, vypreparovali a zdokumentovali ty destrukční vrstvy. Právě v tomto roce se nám podařilo to kompletně odkrýt a pod tou destrukcí jsme nalezli základy stavby a ukázalo se, že se jedná o rotundu, tzn. kruhovou stavbu, která měla jednu apsidu, prostor, ve kterém byl umístěn oltář. Ta stavba nebyla veliká, její loď měla průměr asi šest metrů."

Pohansko podle Jiřího Macháčka skrývá ještě další překvapení, jednoznačné indicie, že by se v lokalitě nacházel ještě další kostel, ale zatím archeologové nemají.

05-08-2010