Koutský: Velvyslanectví v Libyi bylo uzavřeno pouze dočasně

01-03-2011

Česká republika uzavřela o víkendu svoje velvyslanectví v libyjském hlavním městě Tripolisu v reakci na bouřlivý vývoj v zemi. Odjeli i zaměstnanci úřadu. Všichni Češi byli z Lybie evakuováni. Podle velvyslanectví se již v této severoafrické zemi nenachází žádný Čech, o němž by české úřady věděly a který by měl zájem o evakuaci. Velvyslanec Josef Koutský přiletěl do Prahy v pondělí a Radiu Praha poskytl rozhovor o situaci v Libyi a o tom, že pomoc s evakuací do České republiky využili také mnozí čeští krajané.

Foto: ČTKFoto: ČTK "Od vypuknutí libyjské krize se situace v zemi zhoršovala každým dnem, každou hodinou. Začalo to na východě země a když se nepokoje přiblížily až k hlavnímu městu Tripolis a dosáhly jeho předměstí, tak po pečlivém vyhodnocení situace nakonec bylo rozhodnuto, žel naše velvyslanectví bude dočasně uzavřeno."

Mohli jste ještě v posledních dnech pokračovat ve své práci?

"Pokračovali jsme podle určitého plánu, který odpovídal té zhoršené bezpečnostní situaci. Musíte každou hodinu, každou půlhodinu monitorovat situaci v zemi, ve městě, ve čtvrti, v ulici, kde se nacházíte, být neustále v kontaktu s kolegy z jiných zemí Evropské unie a zjišťovat, jestli se v jejich okolí něco neděje, a musíte být v rámci úřadu neustále předzásobeni základními potřebami - vodou, trvanlivými potravinami, pohonnými hmotami a podobně."

Kolik českých občanů jste tedy nakonec evakuovali a jakými cestami?

Foto: ČTKFoto: ČTK "To číslo bylo pohyblivé, protože záviselo na tom, jak se čeští občané postupně přihlašovali do informačního systému (nesrozumitelné) nebo přímo nám na zastupitelský úřad. Bylo období, kdy jsme evidovali téměř čtyři desítky českých občanů, potom samozřejmě se nám postupně v těch minulých dnech celou řadu z nich posílat do Evropy, ať už pozemní cestou přes hranici do Egypta, nebo převážná část z nich letecky z Tripolisu."

Mluvilo se i o možnosti lodní dopravy.

"Byla využita v případě několika českých občanů, kteří zejména ve východní části země pracovali u nadnárodních zahraničních firem.

Vypravila Česká republika nějaké speciální letadlo?

Foto: ČTKFoto: ČTK "Vzhledem k počtu občanů, kteří se nacházeli v zemi a že se nám dařilo to číslo snižovat a české občany posílat jinými spoji, pravidelnými linkami či speciály jiných zemí Evropské unie, tak nebylo ani zapotřebí vzhledem k tomu našemu počtu letadlo vysílat."

Jednalo se tedy z větší části o české turisty. Ale jak to je s krajany, kteří tam žijí dlouhodobě?

"Nejednalo se jen o turisty, ale jak už jsem říkal i o pracovníky nadnárodních zahraničních společností, a samozřejmě součást toho celého evakuačního procesu tvořili i krajané. Někteří krajané využili služeb, které jsme jim nabízeli nebo zprostředkovali, a opustili zemi, někteří bohužel trvali na tom, že ze země neodjedou."

Foto: ČTKFoto: ČTK Máte v hlavě číslo? Víte, kolik jich odjelo do České republiky?

"Myslím že to bude něco přes tři desítky. Byly to české občanky, které jsou provdány za libyjské partnery. (odjížděly) s dětmi samozřejmě."

A poslední otázka: Máte, pane Koutský, představu, kdy bude možno obnovit provoz ambasády?

"Za současné situace, kdy jsme před 48 hodinami odjeli, je ta představa zatím velmi, velmi mlhavá. Pevně věřím, že jakmile to bezpečnostní situace v zemi umožní, že nebudou ohroženy naše životy a životy českých občanů v zemi, tak se do teritoria zpátky vrátíme, protože velvyslanectví bylo uzavřeno dočasně."

01-03-2011