Český krajan Bohuslav Jan Horáček podporuje svůj rodný kraj, vědu i umění

Českého krajana Bohuslava Jana Horáčka znají především obyvatelé jeho rodného Českého ráje. Za hranice odešel v roce 1949, poté co byl vězněn nacisty i komunisty. Když přijel po revoluci, rozhodl se velkoryse podporovat nejen kraj ze kterého pochází, ale také vědu a umění. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

K podpoře rodného kraje, vědy a umění založil Bohuslav Jan Horáček nadaci, která už loni ocenila 26 studentů gymnázií za mimořádné studijní výkony a úspěšnou účast na vědeckých olympiádách. V budoucnosti se Ceny Praemium Bohemiae budou udělovat ve třech kategoriích - pro studenty, za vědu a za umění. V letošním roce přibude právě katagorie za vědu, a to za vědní obor biomedicína. Jak uvedl předseda správní rady František Horáček, nadace rozhodla, že cena bude rovný milión korun.

"Cena je určena pro osobnosti nebo skupiny osob, které se zaslouží o nějaké velké dílo nebo velký objev v jednotlivých oborech. Pro letošek tedy v biomedicíně. Ta cena je osobní cena. Ten, kdo ji obdrží si s tou cenou může dělat co chce."

Oceněný tedy nemusí peníze použít znovu na výzkum. O tom, kdo cenu letos získá, bude rozhodovat výběrová komise a vybírat bude z patnácti nominovaných, které doporučí nejprestižnější vědecké instituce - Česká konference rektorů, Akademie věd a Učená společnost České republiky. Jak uvedl František Horáček, cena bude předána letos 4. prosince. Tento den slaví totiž jeho strýc a zřizovatel nadace Bohuslav Jan Horáček 76. narozeniny. Jak vzpomněl, strýcovy začátky v emigraci byly těžké.

"Chodil po domech, prodával kravaty, bižuterii, kalhoty po stavbách a časem se vypracoval. Jednou jel na dovolenou na Kanárské ostrovy, kde tehdy byla ještě pole neoraná a pásly se tam kozy, jak o tom rád vypravuje a vzpomíná, a nějak ho napadlo, že by tam mohl nakoupit nějaké pozemky, což udělal, postavil pět hotelů a s nimi začal podnikat."

Když Bohuslav Jan Horáček přijel po 40 letech zpět do vlasti a rodného kraje, byl zklamán a rozhodl se pomoci podle svých možností. Prodal řetězec hotelů, zabezpečil rodinu a z úroků financuje mj. činnost své nadace. Přínos pana Horáčka pro podporu vědy ocenila i Helena Illnerová, předsedkyně Akademie věd, která se s ním poprvé setkala loni při ocenění studentů.

"Můj pocit byl úžasný, že se vrátil někdo do Česka, kdo prostředky, které si vydělal venku, chce věnovat právě tomu, co myslím, že je nejdůležitější - to bohatství toho duševního kapitálu a to, co je zapotřebí, aby se tato země rozvíjela."