350 let starý kůň Albrechta z Valdštejna byl restaurován

12-03-2004

Na své místo se do muzea v Chebu vrátil restaurovaný kůň generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. Koně, který pod vojevůdcem padl roku 1632 v bitvě u Lützenu, si nechal Valdštejn vypreparovat a převézt do svého paláce. Odtud ho v 70. letech získalo chebské muzeum. Více se o této unikátní opravě dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.

Valdštejnův kůň, foto: ČTKValdštejnův kůň, foto: ČTK Podle ředitelky muzea Evy Dittertové se v poslední době stav koně trvale zhoršoval, protože nestál v klimatizovaném prostoru a proto bylo nutné restaurovat.

"Exponát restauroval pan inženýr Bohumil Pražan, restaurátor, který se tomuto věnuje a je asi jediný v naší republice. V letních měsících loňského roku byl kůň převezen do jeho pražského ateliéru a navrátil se v minulých dnech. Valdštejnův kůň patří k nejobdivovanějším exponátům. Je to jedna z nejstarších vycpanin ve střední Evropě, protože nejblíže věku a takovémuto exponátu je podobný kůň ve Švédsku."

Restaurátor Národního muzea Bohumil Pražan tak vzácný exponát pomohl uchovat. Při restaurování se přišlo na to, že z Valdštejnova nejoblíbenějšího koně zůstala původní pouze jeho část.

"Je sestaven opravdu ze tří různých kusů, tří různých druhů koní."

Co tedy je vlastně původní na tom koni z koně Valdštejnova?

"To je otázkou opravdu nezodpovězenou, vzhledem k tomu, že je to 350 let zpět a těžko lze odhadnout, kdy došlo k těm výměnám. Já jsem přesvědčen, že původní částí toho koně je trup včetně ocasu a dodatečným materiálem jsou všechny čtyři končetiny a hlava, které jsou stoprocentně z jednoho koně, ale z jiného kusu."

Valdštejnův kůň, foto: ČTKValdštejnův kůň, foto: ČTK Jak vlastně takové restaurování vypadá? Podle Bohumila Pražana je nejdříve třeba udělat přesnou analýzu, jak byl kůň preparován. A právě způsob, jakým se tak v minulosti dělo, byl i jedním z důvodů, proč došlo k poškození.

"K tomu poškození došlo proto, že byl preparován tzv. metodou naměkko. Bylo zhotoveno jakési profilové prkno ze dřeva a ty části směrem k povrchu těla jsou doplňovány měkkým materiálem, kterým je seno a sláma a díku tomuto způsobu preparování velmi snadno dojde k poškození."

Protože se jedná o vzácnou památku, nebylo schváleno, aby mohl být zhotoven pevný skelet, který by byl potažen kůží. Navíc nesměly být při restaurování použity tvrdé tmely, které by v budoucnu nešly odstranit. Pozoruhodný exponát se tak vrátil do muzea, které navíc sídlí v domě, kde byl před 370 lety Albrecht z Valdštejna zavražděn.

12-03-2004