Moravané usilují o emancipaci

Existuje moravský národ? Na tuto otázku hledal kolega Jaromír Marek odpověď zhruba před rokem. Dnes se k tomuto tématu vrací. Tentokrát z pohledu politického. Minulý pátek totiž v Brně jednal nedávno založený Svaz Moravanů, který chce se chce za práva moravského národa zasazovat. Více Jaromír Marek.

"Dějiny Moravy nejsou totožné s dějinami Čech. Byly to dva subjekty historie, které mnohdy jen spojoval jeden panovník. To, že se dějiny Moravy vykládají jako společná historie českého státu, je problém, který vidí Svaz Moravanů jako nejdůležitější ve své činnosti."

Takto zahájil své vystoupení na nedávném zasedání Svazu Moravanů jeho předseda Pavel Dohnal. V příspěvcích však zaznívala i ostřejší hodnocení: český šovinismus a nadřazenost, diskriminace nebo kulturní genocida. Proč tak silná slova? Svaz Moravanů, který sdružuje několik moravských institucí a spolků, tvrdí: Morava je diskrimonována. Moravané v České republice netvoří s Čechy většinové národní společenství ale nejsou ani v postavení národnostní menšiny, na kterou by se měly vztahovat zákony o právech národnostních menšin. Více Pavel Dohnal.

"Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, hovoří o tom, že každý má právo si zvolit svoji národnost. Jakékoli kroky k odnárodňování jsou zakázány. Úbytek lidí, hlásících se k moravské národnosti je důkazem toho, že toto právo je porušováno."

Oč jde? Z výsledků sčítání lidu v roce 2001 vyplynulo, že k moravské národnosti se hlásí 373 tisíce občanů České republiky. Před deseti lety byl však počet několikanásobně vyšší. V roce 1991 se za Moravany považovalo o milion lidí víc, přesně milion třistašedesáttři tisíce, tedy o dvaasedmedesát procent víc. Co je důvodem tohoto prudkého poklesu? Pokračuje Pavel Dohnal.

"Problém je v medializaci, respektive nemedializaci tohoto problému. Nemůžeme úspěšně prezentovat svoje názory, když o tuto problematiku není zájem........"

Radio Praha: "Skočím vám do řeči. Když se přece cítím být příslušníkem nějakého národa, nic na tom nemění fakt, jestli o tom denně slyším z televize nebo z radia."

"Musím vám oponovat. Jestli si vzpomínáte, vloni při sčítání lidu, které bereme jako jedinou možnost dát najevo svoji příslušnost k národnosti, neměly moravské spolky ani politické strany možnot obrátit se na občany a říci jim, že se mohou hlásit i k moravské národnosti. Dokonce moravská národnost neměla ani svůj samostatný kód."

Morava a Moravané, respektive jejich zástupci měli přitom po roce 1989 velké ambice. Pokračuje předseda Moravské demokratické strany Ivan Dřímal.

"Očekávali jsme, že bude Morava rehabilitována, že se obnoví zřízení, které zde fungovalo, a které respektovalo moravsko slezskou zemi jako ucelený historický a geografický celek s vlastními samosprávnými orgány a pravomocemi atd."

Faktem je, že na rozdíl od začátku 90.let měly promoravsky orientované strany měly dokonce své své zástupce v Poslanecké sněmovně. V letošních volbách kandidovala pouze Moravská demokratická strana. Získala 0, 27 % procenta, což znamená, že ji volilo necelých 13 tisíc lidí. Proč moravské strany zaznamenaly takový odliv voličů? To je otázka pro Ivana Dřímala, předsedu Moravské demokratické strany.

"Centralismus a unitarismus je v našich poměrech příliš zakořeněný. Nevzdal se moci a využil všechny možnosti k tomu, aby emancipační proces byl utlumen. Byly používány mnohdy nefér prostředky, mluvilo se o balkanizaci, o snaze o separatismus a osamostatnění Moravy. Přitom nikdo z moravských kruhů takového požadavky nevznesl."

I proto vznikl Svaz Moravanů. Více jeho předseda Pavel Dohnal.

"Vznik byl iniciován přijetím zákona o národnostních menšinách v loňském roce, který nedefinuje postavení Moravanů. Vedli jsme jednání s vládou a místopředseda vlády Rychetský nám sdělil, že Moravané nesplňují kriteria národnostní menšiny. Ovšem nejsou ani zákonem definováni jako většinová národnost. Znamená to tedy, že statisíce občanů, kteří se hlásí k moravské národnosti nejsou zákonem definováni."

Faktem ale je i to, že za mnohé si může moravská politická reprezentace sama. Jednotlivé promoravsky orientované strany se dlouhou dobu nemohly domluvit, mnohdy nenabízely jasný a konstruktivní program a ztratily tak mnoho svých voličů. Dva subjekty, které nyní na moravské politické scéně zbyly, tedy Hnutí samosprávné Moravy a Slezska a Moravská demokratická strana, se nyní domluvily na společném postupu, od kterého si slibují úspěch v příštích volbách.