Sluneční hodiny nejsou přežitek

Sluneční hodiny jsou pozoruhodnými kulturními památkami, ve kterých se snoubí matematika, geometrie a astronomie s uměním, uměleckým řemeslem a architekturou. Jsou ozdobou budov a veřejných prostranství. Připomínají spojení lidského života se Sluncem. Na první pohled jejich význam vzal čas. Autoři průvodce po českých a slovenských slunečních hodinách však připomínají, že nejvíc českých slunečních hodin vzniklo ve 20. století.

Knihu Sluneční hodiny na pevných stanovištích vydalo nakladatelství Academia. Obsahuje katalog více než dvou tisíc těchto zařízení v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.

Původ slunečních hodin popisuje historik Martin Šolc:

"Sluneční hodiny doprovázejí lidskou civilizaci už od jejího úsvitu, protože to byla vlastně jediná možnost, jak měřit, alespoň orientačně, čas a jak zjišťovat dělení dne. U nás zatím nevíme, které hodiny jsou úplně nejstarší, ale doufáme, že tato knížka vzbudí tolik zájmu, že se bude bádat i ve starých archivech, a tam se možná najdou zmínky o již neexistujících hodinách, které u nás vznikly v době předrenesanční. Rozhodně první hodiny byly spojeny spíše s církevními stavbami, tedy s kláštery, kde dělení dne bylo dáno rozdělením na povinné modlitby. Bylo to dělení dne na osm částí a taky ty hodiny mají osm rysek."

Takže vznikaly z potřeby rytmizovat liturgii?

"Ano, přesně tak."

A nejstarší známé sluneční hodiny?

"Dnes známé nejstarší hodiny v Praze jsou na komínu vojenského historického muzea, tedy Schwarzenberského paláce, jsou z poloviny 16. století."

Dnes převážně vnímáme sluneční hodiny jako kuriozitu, která už dávno neslouží svému účelu, tedy určování času. Kdy přesně přestaly být sluneční hodiny nutností?

"Stavění slunečních hodin přestávalo být nutností v době, kdy se vylepšila technika mechanických hodin, což je konec 16., nebo ještě průběh 17. století. Právě z téhle doby pochází úsloví "akademická čtvrthodinka", protože se s přednáškami na univerzitách začínalo se čtvrthodinovým zpožděním. Sluneční hodiny totiž ukazují pravý sluneční čas, zatímco mechanické hodiny střední sluneční čas a během roku je rozdíl těchto časů vzhledem k nepravidelnosti času slunečního asi 15 minut. Takže chudší studenti, kteří se řídili časem podle slunečních hodin, dostávali také možnost slyšet přednášky celé."

Na knize Sluneční hodiny na pevných stanovištích se podílel tým autorů. K mikrofonu jsem pozval i vedoucího autorského kolektivu astronoma Martina Brože. Ten k obsahu knihy řekl:

"Knížka Sluneční hodiny na pevných stanovištích má čtyři základní části. Jednak je tam soupis slunečních hodin v České republice a na Slovensku, potom v ní najdete upozornění na gnomonické zajímavosti, tzn. na věci, které hodiny mohou ukazovat a které většina laiků nezná, pak jsme chtěli upozornit na sluneční hodiny, které jsou třeba málo známé, ale jsou vzácné a rozhodně by neměly zaniknout. Byla by to velká ztráta, ať už z hlediska technického nebo kulturního. Poslední část potom pojednává o konstrukci slunečních hodin. Na přiloženém CD-romu je program, kterým můžete číselník slunečních hodin snadno navrhnout."

Jak je to s novodobými slunečními hodinami? Vznikají ještě dnes?

"Ano, vznikají. To by člověk myslím příliš nečekal. Zdálo by se, že sluneční hodiny jsou přežitek, ale většina slunečních hodin vznikla ve 20. století a kdybychom ho rozdělili na dvacetiletí, tak nejvíc jich máme právě z posledního dvacetiletí."

Jak si to vysvětlujete?

"Já myslím, že sluneční hodiny jsou hrozně hezkou ozdobou. Nejenom že jsou funkční, že opravdu mohou velice správně a taky přesně ukazovat sluneční čas, když jsou správně zkonstruované, ale především je to spojení pohybu nebeského tělesa, slunce, astronomie, geometrie, matematiky, umění, architektury... a tohle všechno dohromady dává krásnou kombinaci."

Vy tam tedy předkládáte návod na jejich sestrojení. Je to vlastně opačný postup, než by člověk čekal. Laik by zřejmě zacementoval do zdi nějakou tyč a pak by čekal a v určitých časových intervalech by dělal čáry...

"Ale to je přesně ten nejjednodušší způsob, jak si sluneční hodiny sestrojit, nejdřív ale musíte opravdu správně tu tyčku sestrojit. Musíte mít napaměti, aby směřovala stejně jako zemská osa. Což přeloženo do souřadnic musí být ve směru sever-jih a její úhel vzhledem k vodorovné rovině se musí rovnat zeměpisné šířce toho stanoviště, kde chcete sluneční hodiny sestrojit. Pak můžete skutečně v danou hodinu udělat rysku tam, kde je stín - a to jsou sluneční hodiny. Možná byste ještě měli uvážit, že sluníčko nechodí po obloze úplně rovnoměrně, ono nechodí tak jak mechanické hodinky, někdy se trošku předbíhá, někdy trošku zpomaluje, protože zemská dráha není úplně přesně kruhová. A tohle když správně zohledníte, tak můžou hodiny ukazovat na minutu přesně."