Panorama II : Česko má první muzeum s dinosaurem

03-01-2009

Milovníci paleontologie a vývoje života od nejstarších počátků Země měli dosud možnost vidět zajímavé exponáty v podstatě jen v Národním muzeu v Praze. To má ale nyní mimořádně silnou konkurenci, odborníci hovoří dokonce o výzvě Národnímu muzeu. Začátkem prosince bylo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy slavnostně otevřeno Chlupáčovo muzeum historie Země. Jméno dostalo muzeum po význačném geologovi a paleontologovi profesoru Ivo Chlupáčovi. Podle odborníků snese muzeum srovnání i s podstatně většími institucemi třeba na Harvardské univerzitě nebo v Londýně.

V muzeu jsou soustředěny nejzajímavější exponáty sbírané a nakupované od konce 19. století nejen v Česku, ale prakticky v celém světě. Martin Mazuch, foto: autorMartin Mazuch, foto: autor Dosud ležely stovky zkamenělin rostlin a živočichů, kosti a kostry pradávných tvorů v zaprášených krabicích. Nyní přestávají být exponáty mrtvou sbírkou a stávají se živým výukovým materiálem. Mezi evropské a snad i světové unikáty například patří 520 milionů let starý otisk živočicha haikoulla. Od tohoto strunatce ze spodního kambria se zřejmě odvíjejí všichni dnešní obratlovci, tedy včetně člověka. V muzeu vystavují také kompletní kostry mořských plazů - ichtyosaurů, křídové ryby z Libanonu a řadu dalších. Nechybějí ani unikátní fosilie z našeho území.

„Expozice je ve stylu chronologického řazení jednotlivých útvarů vývoje Země. Začínáme tam přehledem vývoje vesmíru a vzniku Země. Pak následuje nejstarší část starohor, proterozoika. Následně přecházíme k tomu velkému boomu na začátku kambria, k obrovskému rozvoji bioty. A vlastně až do současnosti tam máme jednotlivé vitríny, které zobrazují zastoupení různých organismů a jejich vývoje, popřípadě i těch událostí v rámci celého vývoje Země.“

Uvádí paleontolog Martin Mazuch. Ten byl také loni členem expedice z Přírodovědecké fakulty, která jela do proslulých nalezišť v Mongolsku ´lovit´ dinosaury. Původně si expedice kladla za úkol přivézt právě do budovaného Chlupáčova muzea kostru nějakého dinosaura. Ukázalo se ale, že jde o administrativně a ostatně i technicky těžko řešitelný problém. Přesto muzeum o dinosaura nepřišlo. Jako první muzeum v republice má kompletní kostru. Jde o unikátní osmimetrovou kostru dravého carnotaura, který byl nalezen v Argentině.

„Máme tam model kostry dinosaura jedna ku jedné, není to potažený model, protože pro nás je spíše zajímavější ten kosterní materiál než to okolí. A je to model, který nám vyráběli v Argentině na zakázku přímo pro toto muzeum.“

Na rozdíl od Národního muzea bude Chlupáčovo muzeum určen především pro univerzitní výuku a pro odborníky. Veřejnosti a objednaným školním třídám bude muzeum od poloviny ledna otevřeno každou středu.

Foto: www.natur.cuni.cz

03-01-2009