Silná koruna pomáhá zvyšovat české sebevědomí

07-12-2006

Průměrnému českému turistovi určitě zvedne sebevědomí, když od prvního ledna 2008 nebude muset při cestě do západní Evropy ukazovat na hranicích cestovní doklady. Jenže tento psychicky pozitivní pocit asi nepotrvá dlouho. Lidé si na vstup do schengenského prostoru rychle zvyknou. Více sebevědomí určitě Čechům dodá fakt, že si při svých cestách budou moci více užívat. Sebevědomí jim totiž podpoří silná koruna. Ta má podle odborníků dál posilovat. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Když před čtyřmi roky zaútočila na hranici 29 korun za euro, nastalo mezi exportéry zděšení. Vznikla tehdy tzv. Trutnovská výzva, pod kterou se podepsalo kolem 180 významných firem vedených vlajkovou lodí Škoda Auto. Firmy požadovaly razantní zásah proti tak silné měně, která je ničí. Vláda i Česká národní banka také hned přispěchaly na pomoc. Dnes se kurs koruny pohybuje kolem 28 korun a žádné protesty se nekonají. Nemluví se už o bankrotech, ani o tisícovkách lidí, které musely exportující firmy propustit. Klidná je i vláda a ústřední banka, přestože koruna v posledních dnech opět lámala rekordy. Co vlastně ovlivňuje kurs koruny? To, co se děje v posledních dnech, souvisí zejména se situací na eurodolarovém trhu. To potvrzuje i hlavní ekonom Raiffeisen Bank a bývalý ministr financí Pavel Mertlík.

"Důvody jsou na první pohled docela jednoduché. Prvním z nich je to, že udržuje kurs koruny k euru, což je hlavní oblast obchodů s korunou na světových trzích. Ten kurs se udržuje velmi silný, zhruba kolem 28 korun, některé dny to bylo i trochu silnější. Zároveň ale silně posiluje euro nejen proti dolaru, ale také proti ostatním světovým měnám, jako je japonský jen nebo třeba britská libra."

Pak jsou ale tady dlouhodobé důvody pro posilování koruny. Za prvé pokračuje příliv zahraničních investic do Česka. Část těchto peněz přitom zahraniční investor potřebuje směnit za koruny, a tím zvyšuje poptávku po korunách. Kurs koruny samozřejmě zvedá pokračující růst ekonomiky a aktivní saldo obchodní bilance, kdy země více vyváží než dováží. Dalším důvodem je to, že česká produktivita práce roste rychleji, než v zemích, které už přijaly euro. A také dochází ke srovnávání cenových hladin. Po pádu komunismu byl počátkem devadesátých let kurs koruny stanoven administrativně hodně nízko. Šlo o jasný záměr podhodnotit korunu tak, aby naše postsocialistická ekonomika byla schopna vyvážet i veškerý domácí ´šunt´, prostě všechno, i vysoce technicky zaostalé výrobky, zboží s minimální přidanou hodnotou atd. Jinými slovy řečeno, bylo nutné se podbízet velmi nízkou cenou, aby naše mnohdy nekvalitní výrobky vůbec někdo koupil. Dnes už je situace úplně jiná. Většina českých výrobků má punc vysoce kvalitního zboží a je schopna obstát v té nejtvrdší mezinárodní konkurenci. Z toho ale zároveň vyplývá, že není dlouhodobě udržitelný stav, kdy české ceny srovnatelného zboží jsou často o desítky procent nižší ve srovnání se starými zeměmi Evropské unie. A narovnávání cenových hladin za situace, kdy česká inflace je velmi nízká, lze jen prostřednictvím posilování kursu koruny. To je prostě ekonomická zákonitost, kterou těžko mohou ovlivnit politici nebo ústřední banka. A co z toho plyne pro běžného českého občana? Je to jednoduché. Čím silnější je koruna, tím více si za ní občan může koupit v zahraničí i doma, protože hodně zboží se přece dováží. A jak připomíná Pavel Mertlík, týká se to i ostře sledovaných dovozů.

"V dolarech jsou denominovány naše kontrakty s Ruskem při dovozu ropy a zemního plynu. To, že je koruna silná vůči dolaru, tedy znamená, že u nás bude relativně levnější benzín a všechny možné ropné produkty a samozřejmě také zemní plyn."

Asi těžko ovšem mohou občané čekat, že rekordní posilování koruny z posledních dnů pocítí už při předvánočních nákupech.

"Myslím, že spíše ne, a to z prostého důvodu. Většina dovozních kontraktů je dohodnuta dávno předem. To dovozové zboží se třeba teď objeví na pultech, ale smlouva, podle které se dovezlo, byla podepsána v nějaké době před tím. Určitě ale to pomůže zlevnit dovozy do budoucna. Možná u části zboží, takového čerstvého, se to klidně může stát ještě před Vánocemi."

Silná koruna je ovšem také dobrou zprávou pro občany v ještě jiném ohledu. Pomáhá snižovat hrozbu vyšší inflace.

"Určitě ano. A dále je třeba říci, že podle našeho očekávání tento trend vydrží. Je to výraz trendu, který je do jisté míry objektivní, protože ve Spojených státech se očekává snižování úrokových sazeb."

Jak už bylo řečeno, ze silné koruny nemají radost exportéři. Také už ale bylo řečeno, že nyní nejsou jejich protestní hlasy slyšet. Podle Pavla Mertlíka může mít silná koruna pro mnohé z nich i příznivé dopady. Mají díky ní levnější úvěry i strategické suroviny.

"Musíme také vidět, že naše ekonomika je dnes do značné míry diverzifikovaná a většina velkých exportérů je také velkými importéry. Do značné míry tu tedy funguje to, čemu se říká přirozené zajištění. Dováží se zboží odněkud, zpracuje se a zase vyváží dál, často se zboží nakupuje a prodává za stejnou měnu, takže ty pohyby jdou proti sobě a sílící koruna se toho exportéra ani příliš nedotkne. Bezprostředně ohroženi jsou ti exportéři, kteří vyrábějí pouze z domácích surovin nebo je rozhodující částí jejich nákladů ruční práce, tedy práce lidí, a menší složku nákladů tvoří suroviny a energie a přitom vyvážejí do Spojených států nebo vůbec do dolarových oblastí, což někdy může být i Rusko."

Ale i na tyto exportéry může mít silná koruna blahodárný vliv. Nutí je, aby soutěžili kvalitou a nápady, nutí je jít do souboje v hi-tech ekonomice. A to je přece také dobrá zpráva pro zvýšené sebevědomí Čechů.

07-12-2006