Velebudice - výsypka, která se mění v rekreační areál

Dnes bude naše cestování v závěru pracovního týdne poněkud netypické. Společně se Zdeňkou Kuchyňovou se vydáme do kraje uhlí, povrchových dolů a výsypek. Právě z nich jde totiž udělat velmi zajímavé místo.

Když se řekne severočeský Most, každý si představí povrchové hnědouhelné doly. To dokládá i mapa okolí města, kde uvidíte nápisy důl, výsypka, důl, výsypka a tak bychom mohli pokračovat. Tvoří kolem Mostu jakýsi prstenec. Těžba uhlí se stala osudnou pro celou řadu hornických obcí, které byly zlikvidovány. Bohužel tomu neušla ani historická část města Mostu. Naštěstí byla zachráněna jedinečná architektonická památka - kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl původně raně gotickou bazilikou. Jak uvedla historička města Petra Trojnová, o jeho záchraně se rozhodlo v roce 1971 a zvažovaly se čtyři varianty.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, foto: Hadonos, CC BY-SA 3.0 Unported)Kostel Nanebevzetí Panny Marie, foto: Hadonos, CC BY-SA 3.0 Unported) "První varianta byla, že se ten kostel nechá stát na uhelném pilíři a okolí se vyuhlí. Druhá varianta byla, že se rozebere a přinese na jiné místo. Třetí varianta, že se z něj vyjmou pouze významné architektonické a stavební prvky, a čtvrtá varianta byl přesun na jiné místo."

Naštěstí zvítězila varianta poslední a začaly přípravy na přesun, které trvaly skoro pět let. Nejdříve se musela vyprojektovat dráha, po které se přesun uskuteční, zbourat domy, které stály v cestě, a vyhloubit koryto, kde se položily koleje, a kostel zpevnit železnými nosníky.

"Přesun byl zahájen 30. září roku 1975 a během měsíce byl ukončen. V místě křížení podélných a příčných nosníků bylo umístěno 53 transportních vozů s nezávislými hydraulickými jednotkami, které byly řízeny automatickou soustavou vodováh tak, aby vyrovnávaly nerovnosti terénu a dovolovaly vychýlení v tolerančním pásmu plus minus jeden milimetr. Rychlost toho přesunu byla 1 až 3 centimetry za minutu, takže okem to nebylo postřehnutelné, ale oni tam měli rysky, podle kterých to poznávali." Ředitel Hipodromu Most Miroslav SuchýŘeditel Hipodromu Most Miroslav Suchý

Kostel vážil přes deset tisíc tun, zdolal cestu o délce 841 metrů a v pohybu byl přesně 500 hodin a jednu minutu čistého času. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 restaurátorské práce. V současné době je opět přístupný veřejnosti. Každoročně se tu konají vánoční mše a slouží i ke koncertům.

Historie těžby uhlí v Mostě není příliš stará - k jejímu rozmachu došlo až v 19. století díky stavbě dráhy, která propojila několik měst. Krajina poznamenaná povrchovou těžbou začíná pomalu dostávat jinou tvář, jako například Velebudická výsypka. Vozila se sem v 50. a 60. letech hlušina z dolu Jana Švermy a celkově bylo zasypáno 750 hektarů krajiny. Dnes se sem opět vrací život a rekultivační park Velebudice patří mezi špičkové projekty. V jeho části stojí i dostihové závodiště.

Hipodrom Most, foto: Archiv Radia PrahaHipodrom Most, foto: Archiv Radia Praha "Tady ta část, kde se hipodrom nachází, je asi 150 hektarů. Čeká nás sedmá sezóna dostihová a pokud se někdo zajímá o turf a o dostihy, tak ví, že jsme se dostali během těch sedmi let do takové trojkoruny mezi dostihovými závodišti v ČR, a to jsou Pardubice, Chuchle a Most."

uvedl ředitel Hipodromu Most Miroslav Suchý. Dráha, která vyrostla na výsypce, má světové parametry. Jako jediné závodiště v České republice má přímou dráhu pro rovinové dostihy v délce 1200 metrů. Nejen u nás, ale i v evropském měřítku je stavba dostihové dráhy, zejména její provedení od základů, téměř unikátní záležitostí. Během sezóny sem přijde zhruba 100 tisíc lidí. Je tu i jezdecký oddíl pro malé děti. Určitý problém však přinášejí neustálé pohyby zeminy, výsypka totiž stále klesá.

Magdalena ŠtětkováMagdalena Štětková "Dneska klesání po těch padesáti letech je asi 1centimetr za rok. To znamená, že založení staveb je tady dost problematické. Základy zasahují až do hloubky sedmi metrů, aby se uchytily do pevné vrstvy. Výsypka se stabilizuje někdy po padesáti letech, ale jsou tady i prostory, které jsou celkem čerstvé, kde se přestalo sypat v 90-tých letech, to znamená, že tam je to ještě hodně čerstvé.

Připravují se rekultivace těch mladších ploch a co by tam mělo být?

V projektu je to od pastvin, kde by mohly být chovy ovcí, až po komerční činnosti, jako je golf, bobová dráha, letní scéna spojená s fotbalovými hřišti, až po autocamping. Ten je umístěn ve spodní části Velebudické výsypky, kde je krásný rybník. Kdo ho nezná a pak ho uvidí, tak vypadá jako v jižních Čechách a nikdo by nevěřil, že je to dva kilometry od Mostu."

Hipodrom Most, foto: Archiv Radia PrahaHipodrom Most, foto: Archiv Radia Praha V projektu se počítá i se stezkami pro cyklisty i pro koně. Možná nebude daleko doba, kdy si zájemci koně půjčí a projedou se po celém obrovském areálu. Už dnes se zde koná na závěr jezdecké sezóny známá Hubertova jízda. Ale i další akce, které lákají do Velebudického parku obyvatele Mostu i okolí. Například tu zavedli novou tradici slet a pálení čarodějnic. Jak uvedla manažerka Magdalena Štětková, Hipodrom Most má v současné době už tři zápisy v českém vydání Guinnessovy knihy rekordů.

"V roce 2001 jsme začali prvním rekordem, kdy se na Hipodromu sešlo 479 maskovaných čarodějnic. Návštěvnost té akce byla 10 tisíc lidí. V letošním roce jsme udělali druhý rekord, kdy kouzlilo s kouzelníkem Pavlem Kožíškem hromadně 379 lidí. Byl to takový jednoduchý trik s kouzelnickou hůlkou a třetí rekord jsme zpečetili 24. října prvním ročníkem Halloween party, která byla plná strašidel. Hodnotili jsme největší dýni, největšího ducha, takže v podstatě jsme malinko z Ameriky zavedli tradici Halloweenu i tady u nás v Mostě."

VelebudiceVelebudice Okolo Mostu je řada výsypek i dolů. Na některých výsypkách se rozhodli obnovit starou vinařskou tradici a založili tu vinice nové. Rekultivací procházejí nejenom výsypky, ale i hlubinné doly. Například místo do práce se teď do dolu Benedikt chodí za odpočinkem. Důl byl zatopen a vznikla tu oáza, kterou využívají nejen Mostečané. Přes rybníky a vodní kanály tu byly vybudovány chodníky a můstky, autocamping i přírodní divadelní scéna.