Unikátní poutní kostel na Lomci ukrývá zázračnou sošku Panny Marie

08-10-2010

Lomec je krásné poutní místo ukryté uprostřed lesů. Najdete ho na Strakonicku, a vede k němu však sedm cest. Najdete tu kostel vystavěný hrabětem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie. Unikátní je i oltář - podobné najdete v Evropě jen tři. Se Zdeňkou Kuchyňovou se vydáme i do meditační zahrady a dozvíte se, jak se na Lomec zázračná soška dostala.

Kostel na LomciKostel na Lomci Kostel na Lomci patří k dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Uvnitř působí nesmírně útulně, určitě k tomu přispívají i čalouněné lavice, ale i oltář. Stojí totiž uprostřed a svatostánek se zázračnou soškou je nad ním zavěšený. Oltář je variací na Borrominiho oltář v chrámu sv. Petra v Římě, uvedla sestra Mlada.

"Tam je ale všechno větší. Jeden sloup je velký asi jako celý náš kostel. Jsou jen tři typy tohoto oltáře, ale lomecký oltář je nejmenší a také se říká, že je nejhezčí. Nahoře je umístěna soška a dole je uložena nejsvětější svátost, takže je to svatostánek. To je evropský unikát. To není nikde jinde, aby svatostánek byl zavěšen nad oltářem. Dřív celé dílo připisovali Santinimu, ale pak se zjistilo, že v době, kdy se kostel stavěl, tak Santinimu bylo 16 nebo 17 let, takže by to těžko mohl být on. Teď se architekti přiklánějí k tomu, že stavitelem byl sám Emanuel Buquoy, ale není to úplně vyřešené."

Sestra MladaSestra Mlada Své oblibě vděčí Lomec právě šlechtickému rodu Buquoyů, kteří na své panství přivezli cennou rodinnou památku, věrnou kopii proslavené sošky Panny Marie de Foya u Bruselu, pro kterou vybudovali lomeckou svatyni. Jde o 20 cm vysokou, jemně řezanou sošku Panny Marie s Ježíškem. Tu dostal Karel Buquoy darem od svého švagra.

"Je to kopie. Originál nalezl jeden dřevorubec v Belgii, když kácel strom a v jeho kmeni nalezl zarostlou sošku Panny Marie. Jeho manželka byla těžce nemocná, on sošku přinesl domů, manželka se před ní modlila a byla uzdravena. Pak z kmene toho stromu dělali kopie a jednu z nich dostali Buquoyové."

A jak se soška dostala na Lomec? Protože byla velmi malá, tak ji hrabě Karel Buquoy vozil všude sebou. Jednou se plavil z Říma do Španělska a na moři je zastihla bouře. Slíbil, že když se zachrání, tak v Čechách na svém panství postaví kostel a sošku umístí nad oltářem.

Kostel na LomciKostel na Lomci "Byli zachráněni, ale Karel Buquoy za tři měsíce zemřel. Ještě stačil najít místo na lomeckém vrchu, ale kostel stavěl už jeho syn Emanuel Buquoy. Roku 1692 byl položen základní kámen, pak byla stavba kostela na několik let přerušena, takže mohl být dokončen až roku 1702 a roku 1704 byl vysvěcen. Ale toho se už nedočkal ani Emanuel Buquoy, protože náhle zemřel, když mu bylo 34 let."

V roce 1817 nalezli řemeslníci při opravě střechy kostela ve věžní makovici spis pojednávající o původu sošky. Vložil ho tam sám stavitel Emanuel Buquoy roku 1701. Pravdivost listiny potvrzuje podpisem i tehdejší ředitel panství Libějovic, se svými úředníky. Ve farní kronice je pak popsáno několik uzdravení, které soška způsobila a na stěnách visí votivní nebo-li darovací obraz.

"Je tam naspáno Ex Voto 1722. To nechal namalovat jeden kněz, který zde na Lomci působil. Jel s koňmi ve spřežení a ty se najednou splašily. Kočár se převrhl a táhl kněze po cestě. On vzýval Pannu Marii lomeckou a koně se najednou zastavily a kněz byl úplně bez úhony. Na památku tady nechal namalovat tento obraz."

Na stěnách kostela visí i zajímavá křížová cesta, kterou vyřezal Vojtěch Kafka.

"Křížová cesta byla vyřezávána po druhé světové válce a měla být umístěna venku. Měla vést od kostela ke hřbitovu, proto je voleno i modré pozadí. Ale protože to za komunistů nedovolili, tak ji umístili sem dovnitř a teď lidé říkají, že je dobře, že je uvnitř, venku už by asi nebyla."

Na poutní místo Lomec chodili lidé i v době komunismu. Různými příkazy či zákazy se místní duchovní nijak zvlášť nezabývali a kupodivu z toho nebyly žádné postihy. V roce 1971 sem přišly první řádové sestry, poutní místo navštívil i kardinál František Tomášek. Mnoho lidí říká Lomci zdrobněle Lomeček a i když sem vede sedm cest, mnozí bloudí.

Křížová cestaKřížová cesta "Kolikrát sem přijdou lidi a hledají kromě Lomce ještě Lomeček nebo se nám často stává, že je GPS zavede do okolí Trhových Svinů, tam je vesnice Lomec. Už se nám několikrát stalo, že zájezdy přijely až o pět hodin později. Nebo u Klatov je ještě Lomec, tam už se taky několikrát dostali."

Pokud poutníci nebo turisté cestu na Lomec najdou, uvidí tu kromě unikátního kostela i původně buquoyský lovecký zámeček, kde dnes působí Kongregace šedých sester řádu sv. Františka. Kolem roku 2000 tu byl vybudován venkovní oltář, protože každou první sobotu v měsíce tu jsou poutě. O pět let později vznikla nová křížová cesta a v roce 2006 nechal páter Patrik vybudovat meditativní zahradu Panny Marie. Najdete tu kříž, kameny s reliéfy či světlo ve tvaru lucerny, které dává místu neopakovatelnou atmosféru.

Foto: Autorka

08-10-2010