Bronzový duchcovský poklad

10-01-2009

V rubrice České nej se vydáme za velkým bronzovým pokladem. Ten byl nalezen v roce 1882 v Obřím prameni na duchcovském panství nedaleko Teplic.

Takzvaný duchcovský poklad byl nalezen náhodně při průzkumu Obřího pramene, který přestal tryskat, stejně jako ostatní teplické prameny, po nehodě na dole Döllinger. Horníci se tam prokopali k propojené síti termálních pramenů a horká voda celý důl zatopila. Tehdy to přineslo konečný důkaz, že teplické prameny a Obří pramen u Duchcova jsou navzájem propojené. A právě při průzkumu Obřího pramene byl nalezen kotlík, ve kterém bylo kolem 4000 keltských šperků ze čtvrtého století před naším letopočtem.

"Byly tam prsteny, náramky a hlavně spony. Duchcovská spona je v odborné literatuře pojem. Má zvláštní tvarování, velmi kvalitní, až umělecké zpracování oblouku spony,"

uvedla Věra Bartošková, která je autorkou nové knihy o velkém bronzovém pokladu. A nejen o něm, ale také o místních léčivých pramenech. Teď jsou šperky součástí expozic Národního muzea v Praze a několika dalších muzeí Evropy. Podle Věry Bartoškové se dlouhou dobu spekulovalo o tom, kde se v pramenu poklad vzal.

"Převládal názor, že šlo o obchodníka, který tam při nebezpečí vhodil nějaké zboží Skutečně se však jednalo o velký rituální obřad, který probíhal u toho Obřího pramene, protože šperky byly obnošené. To znamená, že je sundávali při tom rituálním obřadu. Kotlík, ve kterém byl poklad uložen a vhozen do vřídla, byl ještě o sto let starší a byl opravovaný. To znamená, že tady šlo skutečně o nějaký rituální obřad, o naklonění bohů nebo nějaká žádost o jejich podporu."

Není zvláštní, že byl poklad právě v pramenech?

"To souvisí s keltskou mytologií, kdy uctívali velkou mateřskou bohyni právě u pramene studánek, zřídel. Ještě větší posvátnost projevovali u teplých pramenů."

A právě Obří pramen měl sedm vývěrů - tři teplé a čtyři studené. Kolem se prý tehdy rozprostíral dubový háj, který také hrál významnou roli v keltské víře. Věra Bartošková tvrdí, že Keltové už v té době věděli o léčivosti místních pramenů a uctívali je. V knize to dokazuje kombinací starých mýtů a doložených skutečností.

10-01-2009