Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

11-10-2002

Prezident se před komunálními volbami setká s některými starosty

Prezident Václav Havel se ve středu setká s některými starosty měst a obcí. Budou mezi nimi i lidé z míst, která o prázdninách zasáhly ničivé povodně. "Prezident pokaždé před komunálními volbami přijme zástupce obcí a měst. Většinou se setkává se starosty, kteří dosluhují," řekl Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Havel se s více než stovkou komunálních politiků sejde ve Španělském sále Pražského hradu. Komunální volby se letos uskuteční 1. a 2. listopadu. V řadě regionů ale budou poznamenány následky srpnových záplav. Kvůli likvidaci škod, které velká voda napáchala, se v některých obcích volby ve stanoveném termínu konat nebudou. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátky, přestože parlament kvůli povodním prodloužil termín pro jejich podávání a registraci. Největší zájem je o místa v pražském zastupitelstvu. Určovat dění v hlavním městě chce rekordních 20 politických stran či koalic. Společně se zástupci do vedení měst a obcí si budou v části republiky lidé vybírat i senátora. První dva listopadové dny se totiž uskuteční druhé kolo voleb do jedné třetiny horní komory parlamentu.

Premiér Špidla jednal s francouzským prezidentem o česko-francouzských vztazích a EU

O česko-francouzských vztazích a rozšiřování Evropské unie v Paříži jednal premiér Vladimír Špidla s francouzským prezidentem Jacquesem Chirakem. "Setkání potvrdilo ve všech směrech mimořádně dobré vztahy," řekl Špidla novinářům po více než hodinovém setkání s prezidentem Chirakem. Podle něj Francie považuje rozšíření Evropské unie za "mimořádnou příležitost pro Evropu samu, pro všechny státy a národy v ní sdružené". Vzhledem k tomu, že se letos ve Francii koná Česká kulturní sezóna, hovořil se Chirakem také o česko-francouzských kulturních vztazích. V debatách se dotkli i otázky Blízkého východu a probrali "celkovou mezinárodní situaci". Na závěr setkání přebral Špidla od vedení Francouzského červeného kříže šek na 200.000 eur (šest miliónů korun) na pomoc obětem srpnových záplav v České republice. Z prezidentského Elysejského paláce odjel Špidla na oběd s podnikateli, který pořádá francouzský Svaz zaměstnavatelů MEDEF. Odpoledne jej ještě čeká jednání s jeho francouzským protějškem Jeanem-Pierrem Raffarinem.

Naděje v soutěži, pokrok v zemědělství, blokáda v institucích

Z jednání mezi členskými státy Evropské unie o společných pozicích vůči České republice lze soudit, že sílí naděje konečně uzavřít kapitolu "hospodářská soutěž", a to zřejmě na konci příštího týdne. Evropská komise předložila "patnáctce" také nový návrh stanoviska k zemědělství, který obsahuje dílčí vylepšení. Naopak u kapitoly instituce se země EU shodují, že samy od sebe nevyhoví požadavku Prahy mít v Evropském parlamentu nikoli 20, ale 22 poslanců jako jiné stejně lidnaté země. Evropská komise obdržela od Česka ve čtvrtek seznam případů státní pomoci poskytnuté při privatizaci velkých bank, který v posledních týdnech naléhavě požadovala; zjistila však, že je neúplný, a požádala Prahu o doplnění. Členské státy z této věci učinily podmínku uzavření kapitoly a při pátečním jednání konstatovaly, že ještě nemají ujištění EK o tom, že státní pomoc v českém bankovnictví je zmapována. Podle nejmenovaného zdroje v Radě EU se pracovní skupina pro rozšíření naopak shodla na udělení přechodného období pro poskytování státní pomoci třem českým hutním podnikům do roku 2006, ovšem s podmínkou, že ještě jednou před vstupem prověří naplňování programu restrukturalizace ocelářství a podnikatelských plánů jednotlivých firem. Uzavření kapitoly příští týden v pátek tedy závisí na tom, zda budou členské státy spokojeny se seznamem případů státní podpory českým bankám a zda Praha bude ochotna přistoupit na pouze podmíněné povolení dočasné veřejné podpory Nové Huti, Vítkovickým železárnám a Válcovnám plechu Frýdek-Místek. Diplomaté "patnáctky" se v pátek poprvé ponořili do nového návrhu společného stanoviska EU v zemědělství - Evropská komise se v něm omezila na změnu pojetí podpory venkovského rozvoje a na mírné změny v návrzích na udělení výrobních kvót. Například České republice přiznala vyšší než dříve plánované kvóty pro cukr a pro bramborový škrob. Dokud se členské státy nevysloví k základním návrhům EK na financování přímých zemědělských dotací z letošního ledna, má Evropská komise svázané ruce. Kandidáti ovšem naléhají, aby komise konečně vzala v potaz jejich požadavky, zejména ty, které se týkají výrobních kvót a referenčních období, z nichž jsou vypočítávány.

Na čerpání peněz z EU bude třeba přijmout téměř 700 úředníků

Téměř 700 nových úředníků bude po vstupu České republiky do Evropské unie potřeba k vyřizování žádostí o podporu ze strukturálních fondů unie. Ministerstva a další instituce je začnou přijímat od ledna příštího roku. Požadavky na státní rozpočet jsou zhruba 270 miliónů korun. Strategii vytvoření administrativních kapacit v pondělí na návrh ministra pro místní rozvoj Pavla Němce projedná vláda. Evropská komise v hodnotící zprávě tento týden Českou republiku kritizovala, že administrativní kapacita pro čerpání peněz je zatím znepokojivá. Česko už několik let není schopno dostatečně využívat peněz z předvstupních fondů ISPA, PHARE a SAPARD. Evropská komise ve středu doporučila Českou republiku spolu s dalšími devíti kandidátskými zeměmi k přijetí do Evropské unie v roce 2004. Komise popsala připravenost země na tento vstup spíše v příznivých barvách. O české ekonomice se posudek rozepisuje převážně pozitivně.

Ministr Sobotka navrhuje odklad úhrady ztráty České konsolidační agentury

Ministr financí Bohuslav Sobotka navrhuje snížit plánovanou úhradu ztráty České konsolidační agentury v rozpočtu na rok 2003 pouze o částku, kterou bude vláda v příštím roce čerpat z úvěru od Evropské investiční banky. Výdaje na splácení transformačních dluhů se tak v příštím roce nesníží z původních 60 na 40 miliard, jak počátkem týdne uvedl Sobotkův náměstek Eduard Janota, ale klesnou pouze zhruba o 7,5 miliardy korun. Návrhem státního rozpočtu na rok 2003 se bude vláda zabývat v pondělí 14. října. Z půjčky od Evropské investiční banky plánované na 12 miliard korun chce vláda v příštím roce utratit zhruba 7,5 miliardy. O tuto sumu by se však podle Janoty automaticky zvýšil navržený rozpočtový schodek, jenž chce vláda udržet na 157 miliardách korun. Úvěr se totiž promítá pouze do rozpočtových výdajů, a nikoli do příjmů. Také předběžný seznam projektů financovaných z půjčky 400 miliónů eur od Evropské investiční banky předloží ministerstvo financí na pondělním jednání vlády. Kromě seznamu projektů by měl ministr financí v pondělí přijít na zasedání vlády s návrhem na rozdělení 3,5 miliardy korun určených na povodně. Definitivní rozpočtový návrh by měl kabinet schválit v pondělí 21. října nebo ve středu 23. října, podle toho, kdy bude zasedat. Do konce měsíce návrh odešle do Poslanecké sněmovny.

Sněmovna se potýkala s neúčastí ministrů, schůzi přerušila

Neúčast řady ministrů, odklad mnoha bodů programu schůze na příští týden, časté improvizace v jednání, ale současně poklidná atmosféra provázely páteční jednání Poslanecké sněmovny. Hlavním výsledkem její práce bylo očekávané zvolení lidovce Jaromíra Talíře do čela parlamentní mediální komise a projednání různých zpráv. Sněmovna svou schůzi po čtyřech dnech jednání přerušila. Pokračovat v ní bude v úterý odpoledne. Sněmovna podpořila návrh svého rozpočtového výboru, podle něhož by se první čtení vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok mělo konat 7. nebo 8. listopadu. Jeho druhé čtení by mohlo začít 13. prosince. O schválení by pak měla hlasovat 48 hodin po skončení druhého čtení, tedy pravděpodobně v týdnu od 16. prosince. Kdyby ale sněmovní výbory projednaly jednotlivé rozpočtové kapitoly rychleji, mohla by sněmovna o konečné verzi rozpočtu hlasovat i na počátku prosince. Poslanci také projednali zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže. Někteří upozornili na to, že předávání objektů jiným subjektům se neúměrně protahuje. Zcela hladce naopak sněmovna schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001. Dolní komora projednala i zprávu o vývoji malého a středního podnikání, výroční zprávu Pozemkového fondu, zprávu Fondu národního majetku a informaci o zvýhodněném financování v loňském roce. Jednání sněmovny poznamenala nepřítomnost mnoha ministrů a dalších lidí. Kvůli absenci guvernéra centrální banky Zdeňka Tůmy odložila projednávání zprávy České národní banky o měnovém vývoji. Na příští týden odsunula i debatu o státním závěrečném účtu Česka za loňský rok. Absenci některých ministrů a zejména důvody, proč nepřišli, kritizovali hned v úvodu páteční schůze poslanci z ODS.

Podmínkou schválení rozpočtu budoucí nižší schodky

Podmínkou pro schválení rozpočtu na rok 2003 s rekordním deficitem 157 miliard korun by měl být závazek vlády, že následující rozpočty na roky 2004 a 2005 budou navrženy s nižšími schodky. Na rozpočtovém semináři to řekl předseda poslaneckého klubu Unie svobody-DEU Karel Kühnl. Ekonomičtí odborníci, přítomní na semináři, se shodli, že reforma veřejných financí se ještě nikde ve světě nepodařila zvyšováním daní, ale pouze snížením bobtnajících výdajů. Definitivní návrh státního rozpočtu na příští rok by měl kabinet schválit v pondělí 21. října nebo ve středu 23. října, podle toho, kdy bude zasedat. Do konce měsíce návrh odešle k projednání do Poslanecké sněmovny. Ministerstvo financí se chystá do konce roku předložit čtyřletý rozpočtový výhled včetně návrhu změn na příjmové i výdajové straně.

Do Česka přijede náčelník generálního štábu španělské armády

Na třídenní návštěvu České republiky v pondělí přicestuje náčelník generálního štábu španělské armády Antonio Moreno Barberá. Setká se zde se zástupci ministerstva obrany, parlamentu a vedením české armády. Španělský admirál si prohlédne rovněž vojenskou základnu v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku, Centrum pasivních sledovacích systémů v pražské Ruzyni a zavítá i do vlašimské zbrojařské firmy Sellier & Bellot. Španělsko od letošního roku zprofesionalizovalo svou armádu. Čítá 86.000 vojáků. O vybudování profesionálního vojska se nyní hovoří také v České republice. Ministerstvo obrany počítá s tím, že od roku 2007 by u vojska mělo pracovat 35.000 profesionálních vojáků a do 10.000 občanských zaměstnanců.

Česko zřejmě pomůže Saúdské Arábii vybudovat chemické vojsko

Česká republika zřejmě pomůže Saúdské Arábii vybudovat chemické vojsko. S náčelníkem generálního štábu Jiřím Šedivým o tom jednal saúdskoarabský velvyslanec Mansúr ibn Chálid ibn Abdalláh Farhán Saúd. Schůzka se uskutečnila dva týdny po návštěvě Šedivého v Kuvajtu a Saúdské Arábii. Na oficiální návštěvu tam Šedivého pozval náčelník generálního štábu Saúdské Arábie Sálih bin Alí Muhája. Generálové tehdy mimo jiné hovořili o technických možnostech českého sledovacího systému Věra, o výcviku a vybavení jednotek radiační, chemické a biologické ochrany, prostředcích individuální ochrany proti zbraním hromadného ničení a o prostředcích dekontaminace lidí a techniky.

Šéf kanadského Senátu míří do České republiky

Nejen jednání s českými ústavními činiteli má na programu předseda kanadského Senátu Daniel Hays, který v úterý přiletí na týdenní návštěvu České republiky. Hned následující den má zavítat do Spolany Neratovice a přilehlých obcí na Mělnicku, které postihly záplavy. Liberál Hays se má setkat s prezidentem Václavem Havlem, svým protějškem Petrem Pithartem (KDU-ČSL), předsedou sněmovny Lubomírem Zaorálkem i premiérem Vladimírem Špidlou (oba ČSSD). Ve čtvrtek odpoledne bude krátce přítomen schůzi dolní komory. Lze očekávat, že mezi témata politických jednání bude patřit otázka zrušení víz. Kanada je pro Čechy zavedla před pěti lety v reakci na příliv Romů žádajících o azyl. Praha s recipročním opatřením vyčkávala čtyři roky. V současnosti patrně není naděje na změnu tohoto stavu. Předseda kanadského Senátu se v Praze sejde rovněž se členy Kanadské obchodní komory v České republice a se studenty, kteří jsou v Česku v rámci Programu stáží kanadské mládeže. Nenechá si ujít ani tradiční návštěvu sklárny Moser a závodu na výrobu světoznámé karlovarské becherovky.

Vláda schválí dluhopisy za 37,7 mld.Kč na úhradu minulých schodků

Vláda v pondělí projedná návrh zákona o emisi dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2001 a části deficitu za rok 2000 v celkovém objemu 37,651 miliardy korun. Navrhovaná doba splatnosti dluhopisů je do 30 let ode dne nabytí účinnosti zákona. Sněmovní rozpočtový výbor koncem září doporučil Poslanecké sněmovně schválit státní závěrečný účet za loňský rok a tedy i financování neuhrazených schodků. Poslanci by se státním závěrečným účtem měli zabývat příští týden v úterý. Vláda dále v pondělí projedná návrh zákona, který umožní vydat dluhopisy až do výše 40 miliard korun na úhradu jistin státního dluhu splatných v příštích dvou letech.

Valdštejnská jízdárna bude po záplavách opravena do konce ledna

Valdštejnská jízdárna, jejíž podzemní prostory poničily záplavy, má být opravena do konce ledna. Po povodni se ocitla bez elektrického proudu, neboť přívodní kabely od trafostanice byly poškozené a namočené. Jízdárna, která skýtá prostor pro výstavy obrazů a plastik starých mistrů i moderních umělců, patří do areálu horní komory. Samotný výstavní sál povodní poškozen nebyl. V současné době jsou prostory prvního podzemního podlaží vyčištěné, vydezinfikované a odmaštěné. Nyní se v jízdárně sestavuje demontovaná vzduchotechnika a z větší části se bude renovovat sociální zázemí. Během prvních dvou měsíců nového roku budou instalovat rozvody vzduchotechniky a elektrického proudu. Ve stejné době budou obnoveny místnosti zvukové a obrazové režie a instalováno hlasovací zařízení. Veškeré montážní práce by měly být hotovy do konce února. Po kontrole a přezkoušení by se senátoři mohli vrátit do jednacího sálu nejpozději do konce března. Senátoři se od srpna musejí scházet ke schůzím v Hlavním neboli Rytířském sále Valdštejnského paláce, kde se konala zasedání české horní komory.

V Ústeckém kraji zůstává od povodně uzavřen přechod v Hřensku

V Ústeckém kraji zůstává od srpnové povodně uzavřen česko-německý silniční přechod Hřensko- Schmilka na Děčínsku. Otevřen bude zřejmě až na počátku druhého čtvrtletí 2003. Přechod Cínovec-Altenberg na Teplicku, který byl uzavřen od 12. srpna do 1. října, slouží nyní jen osobní dopravě, autobusům a nákladní dopravě do hmotnosti 3,5 tuny. Kamióny bez omezení hmotnosti se budou moci na Cínovec-Altenberg vrátit zřejmě až ve druhé polovině roku 2003. Od 1. října, kdy byl Cínovec otevřen, byť v omezeném provozu, zde denně odbavují v obou směrech na 3000 osobních aut, zhruba 60 autobusů a 350 nákladních aut do 3,5 tuny včetně nákladu. Od pondělí bude opět otevřen celní úřad v budově Českých přístavů, Přístavní ulice 8, Ústí nad Labem- Krásné Březno. Po odstranění následků povodně tak bude úřad otevřen od pondělí do pátku od 07:15 do 15:15. Nové telefonní číslo je 475 258 703, číslo faxu je 475 502 737.

Některé firmy zneužívají povodní a předražují

Některé firmy se snaží využít situace po povodních a záměrně zvyšují ceny za projekty, které pak předkládají obcím. Pokud nejsou obce opatrné, mohou pak zaplatit i několikanásobek běžné ceny, řekl starosta Bavorova na Strakonicku František Vavruška. "Stalo se nám to asi u třech firem, s takovými se pak nebavíme a vyhodíme je," řekl Vavruška. Firmy podle něj "střílejí od boku" a předražují například nabídky na stavbu lávek a mostů. Bavorovští tyto praktiky odhalili, když si nechali nezávisle předem propočítat přibližnou cenu zakázky. "Zjistili jsme, že někteří dodavatelé chtějí i třikrát tolik," uvedl starosta. Obec zatím vyčerpala peníze, které dostala na odstraňování povodňových škod, a čeká nyní na prostředky z dotací, o něž již zažádala. V obci by mělo v nejbližší době vyrůst pět domů pro lidi, jejichž domy voda poškodila tak, že jsou neobyvatelné. Od letošního června postihlo malou obci na řece Blanici hned sedm povodní. Při té poslední a největší voda jeden dům strhla, 24 zaplavila celých a několik dalších částečně. Celkem se zde povodně dotkly asi sta lidí.

O náčelníka generálního štábu se přetahují Vidím s Tvrdíkem

O náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého, který po více než čtyřletém funkčním období opouští nejvyšší vojenskou funkci, se přetahují šéf sněmovního branného výboru Jan Vidím (ODS) a ministr obrany Jaroslav Tvrdík (ČSSD). Oba mu nabídli budoucí uplatnění, ale Šedivý se zatím nerozhodl, zda tyto nabídky využije, nebo se rozhodne jinak. "Nabídl jsem mu, že bych byl velmi rád, kdybych s ním mohl konzultovat projekt transformace armády průběžně v následujících letech. On mi neřekl ani ano, ani ne. Byl bych velmi rád, kdybych tu možnost měl. Jakési poradenství bych od současného náčelníka generálního štábu velmi přivítal," řekl Vidím. Tvrdík řekl, že armáda i vláda mají vlastní představu o využití zkušeností Šedivého. "Pan generál Šedivý má ode mě dlouhodobě několik nabídek na možné uplatnění ve službách státu a já pevně věřím, že jednu z nich využije," uvedl. Neupřesnil ale, z jakých nabídek si Šedivý vybírá. Šedivého by měl ve funkci náčelníka generálního štábu nahradit od 1. prosince generál Pavel Štefka. Právě od něj se čekají rozsáhlé změny na velitelských místech.

Čeští politici míní, že rozhodnutí o Iráku musí učinit OSN

Definitivní souhlas amerického Kongresu s rezolucí, která povoluje prezidentu Georgi Bushovi zahájit v případě nutnosti vojenský útok proti Iráku, hodnotí čeští politici buď jako správný krok, nebo ho považují za vnitřní věc Spojených států. Vojenské akci proti režimu Saddáma Husajna musí ale podle nich stejně předcházet souhlas Rady bezpečnosti OSN. Jen zástupci ODS se o roli této mezinárodní organizace nezmínili. Rezoluce schválená oběma komorami amerického Kongresu umožňuje Bushovi nasadit vojenskou sílu, pokud to uzná za nezbytné k obraně národní bezpečnosti. Americký prezident předpokládá, že přijetí rezoluce přiměje Radu bezpečnosti, aby vůči Iráku nastolila naprosto nové požadavky, které postaví irácký režim před jasnou povinnost opustit všechny programy vývoje a výroby biologických, chemických či jaderných zbraní.

Poražené krávy z šestajovického chovu neměly nemoc šílených krav

Vrstevnice a potomci sedmileté krávy Šestajovice, u níž se potvrdil výskyt tzv. nemoci šílených krav (BSE), neměli nemoc šílených krav. Potvrdily to provedené testy. Z chovu Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice bylo ve čtvrtek poraženo 22 vrstevnic a potomků nemocné krávy. Oznámil to mluvčí státní veterinární správy Jiří Duben. Potvrdil, že v zemědělské společnosti Šestajovice končí v pátek zákaz přemisťování zvířat a chovatelé mohou pokračovat v dodávkách masa. Úhrada nákladů na porážku a vyšetření vrstevnic a potomků nemocné krávy půjde ze státního rozpočtu. Nakažená kráva ze Šestajovic, která byla poražena 2. října, je čtvrtým případem BSE v tuzemsku. Z diagnostických důvodů bylo nutné porazit 19 vrstevnic a tři potomky nemocné dojnice. Šestajovický chov skotu čítá 400 dojnic, 298 jalovic a asi 149 telat.

Husitská církev si připomněla 578 let od úmrtí Jana Žižky

Osobnost husitského vojevůdce Jana Žižky, od jehož smrti uplynulo 578 let, si v pátek na pražském vrchu Vítkově připomněla stovka převážně starších lidí. Položením květin pod jeho jezdeckou sochu ale uctili také památku všech, kteří v historii obětovali životy pro své přesvědčení. Pietní akt, který uspořádala Církev československá husitská, doprovodily fanfáry Posádkové hudby a slavnostní pochod čestné stráže. Vedle církevních představitelů, věřících a vojáků přišel k pomníku položit kytici například bývalý pražský primátor Jan Kasl. Žižka zemřel v roce 1424 ve věku kolem 64 let nedaleko Přibyslavi. Jako husitský vojevůdce neprohrál žádnou bitvu, k jeho nejznámějším vítězstvím patří bitvy u Sudoměře, na Vítkově, pod Vyšehradem a u Malešic.

A ještě krátce o počasí na území České republiky.

Bude oblačno až zataženo a místy déšť. Denní teploty 5 až 9 stupňů. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů 3 stupně Celsia.

11-10-2002