Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

25-09-2002

Václav Havel podepsal dva povodňové zákony, které mají ušetřit peníze

Horní hranice pro výpočet nemocenské se zvedat nebude. Prezident Václav Havel podepsal ve středu příslušný zákon, informoval ČTK jeho mluvčí Ladislav Špaček. Stát chce ušetřit peníze a použít je na sanaci škod po srpnových záplavách. Další takzvaný povodňový zákon, který Václav Havel rovněž podepsal, se týká zmrazení platů ústavních činitelů. V příštím roce přijdou o jeden plat a jejich mzda se nebude ani zvyšovat. Horní hranice pro výpočet nemocenských dávek měla od ledna vzrůst ze 690 na 750 korun. Politici ale rozhodli, že zůstane stejná. Spodní limit se podle plánu zvýší ze 480 na 520 korun. Nejvyšší denní dávka nemocenské dnes činí 419 korun a zvýší se asi o desetikorunu. Původně měla nemocenská vyšplhat až na 455 korun. Příspěvky v době nemoci se tak zvýší jen lidem, jejichž měsíční plat nepřesáhne 14.400 korun. Vláda si slibuje, že tak ušetří asi 800 miliónů korun na nápravu povodňových škod.

Peníze na opravu země po povodních má přinést i zmrazení platů ústavních činitelů, soudců a státních zástupců. Jejich plat se totiž odvíjí od mezd lidí, kteří pracují ve státní správě. Státním zaměstnancům přitom podle jiného zákona v příštím roce porostou platy o sedm procent. Původně se očekával až třináctiprocentní nárůst. Na zvýšení platů státních zaměstnanců tak poputuje sedm místo 10,5 miliardy korun. Přesný součet škod, které letošní velká voda napáchala, ještě není znám. Podle předběžných odhadů se může vyšplhat až ke stovce miliard.

Vláda podpořila referendum o vstupu do EU

Vláda ve středu přednostně projednala a schválila senátní návrh ústavního zákona o referendu, ve kterém by měli občané České republiky příští rok rozhodnout o vstupu země do Evropské unie. Z kandidátských zemí je ČR jediná, která nemá zákon o referendu. Nyní by měla návrh projednat Poslanecká sněmovna. Pokud ho neschválí, musí o přistoupení k unii rozhodnout parlament. Schválí-li návrh, který přijali senátoři jednomyslně, měl by prezident republiky vyhlásit referendum do 30 dnů od podpisu smlouvy o přistoupení Česka k unii. Konalo by se nejpozději do tří měsíců od podpisu. Nebude-li zvolen nástupce prezidenta Václava Havla, kterému skončí funkční období, vyhlásí referendum předseda Poslanecké sněmovny. Lidé by odpovídali na otázku: "Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?". Odmítne-li většina účastníků referenda vstup, pak se bude moci plebiscit opakovat až po dvou letech. Dříve by mohlo být jedině tehdy, jestliže by se změnily podmínky smlouvy. Referenda se nemusí účastnit nadpoloviční většina voličů. V ČR podle výzkumů veřejného mínění podporuje vstup jen mírná nadpoloviční většina.

Evropská unie bude rozhodovat o přijetí deseti kandidátských zemí v prosinci. Podpis smlouvy o přistoupení se očekává v lednu a poté má začít proces její ratifikace, nejprve v kandidátských státech. Poté by ji měly ratifikovat země evropské patnáctky.

Do tří povodněmi postižených krajů vláda uvolní 18 miliónu korun

Na obnovu území Jihomoravského, Karlovarského a Libereckého kraje, které v srpnu postihly ničivé povodně, půjde ze státního rozpočtu celkem 18,057 miliónu korun. Návrh ministra pro místní rozvoj Pavla Němce schválila vláda. Na obnovu Jihomoravského kraje ze státního rozpočtu půjde 15,078 miliónu korun. Karlovarský kraj od státu získá 1,030 miliónu korun a Liberecký kraj 1,949 miliónu korun. "Připravuje se materiál na obnovu hlavního města Prahy, Jihočeského, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. Připravíme souhrnnou koncepci území, která zohlední i dodatečné škody, jež kraje nestačily v daném termínu vyčíslit," řekl ministr Němec. Cílem poskytnuté státní pomoci je obnova majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v daném území. Mezi priority se řadí například obnova pozemních komunikací, silničních mostů, inženýrských sítí či koryt vodních toků.

Vláda zvýší důchody méně, než navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Starodůchodcům stoupnou penze o čtyři procenta proti navrhovaným pěti procentům a novodůchodcům o 3,8 procenta proti původně zvažovaným čtyřem procentům. Na tiskové konferenci během zasedání kabinetu řekl ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, ušetří se tak sice 1,2 miliardy korun, ale ne na správném místě. Posteskl si, že se na zasedání vlády dokonce objevil návrh nevalorizovat důchody vůbec, zatímco vládou navrhovaná milionářská daň, která by znamenala zvýšení daně z příjmu nad 900.000 korun ročně o tři procenta, vyvolala odpor. Vláda tak chtěla získat peníze na likvidaci povodňových škod. Vláda podle novelizované legislativy musí důchody valorizovat každoročně k 1. lednu, zatímco původní zákon o důchodovém zabezpečení jí to ukládal až poté, co inflace překročila pětiprocentní hranici.

Jednání o zřízení zvláštních soudních senátů, které by se zabývaly trestní činností dětí a mládeže, se odkládá. Kabinet Vladimíra Špidly rozhodl o tom, že tuto předlohu z dílny ministerstva spravedlnosti projedná až za 14 dní. Zákon má řešit trestnou činnost dětí, mladistvých a takzvaných mladých dospělých do 21 let. Děti ve věku do 15 let se v letech 1995 až 2000 dopustili zhruba 70.000 trestných činů, z toho bylo přes 53.000 majetkových a více než 7000 násilných činů.

České dráhy zřejmě získají od státu garanci za úvěr od společnosti Eurofima pro příští rok na nákup osobních vagónů 1. a 2. třídy a třísystémových lokomotiv za 15 miliónů eur, tedy asi 450 miliónů korun. Návrh zákona o záruce schválila vláda. Předlohu ještě musí posoudit parlament. Česká železnice se stala členem organizace Eurofima před dvěma týdny, když koupila 0,5 procenta akcií za šest miliónů švýcarských franků od Deutsche Bahn a SNCF. Cílem Eurofimy, jejímiž akcionáři jsou evropské železniční společnosti, je poskytování výhodných úvěrů na nákup železničních vozidel svým členům.

Novelu veterinárního zákona, jejímž hlavním cílem je harmonizace s právem Evropské unie, schválila vláda. Zákon zejména upravuje ochranu zdraví zvířat a lidí a zdravotní nezávadnost živočišných produktů. Dále norma stanovuje a upřesňuje povinnosti chovatelů hospodářských zvířat, výrobců a zpracovatelů produktů živočišného původu a obchodníků s těmito komoditami. Nová úprava by měla podle Státní veterinární správy vstoupit v platnost od 1. dubna příštího roku. "Připravovaná veterinární legislativa je nová zejména tím, že obsahuje hodně zmocňovacích ustanovení, která vymezují kompetence veterinární správy. To znamená, že se například zjednoduší přijímání mimořádných opatření," uvedl k tomu mluvčí SVS Josef Duben.

Státní zemědělský intervenční fond může napříště v případě potřeby podpořit vývoz kuřecího a krůtího masa. Příslušné nařízení o podpoře exportu těchto komodit schválila vláda. Nařízení reaguje podle ministerstva zemědělství na převis nabídky a pokles cen kuřat a krůt.

Sněmovní výbor doporučil schválit závěrečný účet rozpočtu za rok 2001

Sněmovní rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně doporučil schválit státní závěrečný účet za loňský rok. Náměstek ministra financí Eduard Janota poslance výboru informoval, že loňské hospodaření státu skončilo vyšším schodkem, než původně sněmovna schválila. Deficit rozpočtu činil 67,7 miliardy proti schváleným 49 miliardám. Financování rozpočtového schodku bude vláda řešit vydáním státních dluhopisů. Návrh státního závěrečného účtu je nyní poprvé předkládán podle nových rozpočtových pravidel. Kromě hospodaření státního rozpočtu tak vláda schvaluje rovněž rozpočtové hospodaření územně samosprávných celků či závěrečné účty státních fondů.

Státní dluh ČR vzrostl ke konci loňského roku na 342,5 miliardy korun z 289,3 miliardy korun v roce 2000. Deficit obcí činil loni 11 miliard Kč, celkově pak 48 miliard korun. Důchodový účet vykázal ztrátu 18,5 miliardy Kč. V letošním roce se státní dluh prohloubí na 412 miliard korun. O rok dříve skončil rozpočet schodkem 46 miliard, což bylo zhruba o devět miliard více než plánovaný deficit.

Vládní zprávu o stavu podpory malého a středního podnikání podpořil sněmovní rozpočtový výbor. Materiál sice vypracoval ještě kabinet premiéra Miloše Zemana, ale předložila ho již vláda nová. Sněmovna by vládní zprávu měla projednat na říjnové schůzi. Vládní zpráva uvádí, že malé a střední podniky v uplynulém roce zaměstnávaly ve všech odvětvích národního hospodářství 59,7 procenta všech zaměstnanců v ČR. Malý a střední podnik je definován jako společnost s počtem zaměstnanců do 250. Podíl tohoto sektoru na celkových výkonech národního hospodářství činil více než 50 procent. Zpráva informuje také o tom, že z celkové částky 3,6 miliardy korun vyčerpaných v roce 2001 ze státního rozpočtu bylo podpořeno celkem 7198 podnikatelských projektů v průmyslu, obchodu a ve službách.

Miloš Zeman se prý zúčastní primárních prezidentských voleb ČSSD

Primárních prezidentských voleb ČSSD se podle neoficiálních zdrojů Lidového domu zúčastní i expremiér Miloš Zeman. Bývalý předseda sociálních demokratů od července, kdy předal vládu šéfovi ČSSD Vladimíru Špidlovi, odpočívá na své chalupě na Českomoravské vysočině. Volby budou od 22. října do 25. listopadu. Účast v plebiscitu předpokládá, že se kandidát chce ucházet o prezidentský úřad již v prvních volbách. Zeman však dosud stále tvrdil, že vstoupí až do druhých opakovaných voleb, pokud by v prvních volbách ani ve třetím kole neuspěl žádný kandidát. Všechny oslovené osobnosti musí dát do konce září písemný souhlas s nominací. Přikládat k němu budou "fotografii, krédo (souhrn svých názorů a postojů), životopis a časové možnosti", uvádí se ve stranických materiálech.

FNM vyzval Agrofert, aby do pondělí zaplatil za Unipetrol

Fond národního majetku písemně vyzval společnost Agrofert Holding, aby v rámci smlouvy uzavřené se státem nejpozději do pondělí 30. září zaplatila 361 miliónů eur za 63procentní státní podíl v Unipetrolu. ČTK to sdělila mluvčí FNM Lucie Králová. Vláda vybrala Agrofert jako vítěze privatizačního tendru na Unipetrol loni v prosinci, kupní smlouvu podepsal Agrofert se státem v únoru. "20. září byly splněny odkládací podmínky, takže Agrofert by měl podle smlouvy zaplatit do 27. září," uvedla Králová. Vzhledem k tomu, že tento termín připadá na pátek, rozhodl se FNM posunout konečný termín na pondělí 30. září, dodala. Konec září je také termín, který dal v souvislosti s privatizací v srpnu šéfovi Agrofertu Andreji Babišovi ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok. Babiš v úterý ČTK řekl, že do pondělí se k privatizaci Unipetrolu vyjadřovat nebude.

Jak před několika dny naznačili Jiří Rusnok spolu s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou, situace zřejmě spěje ke zrušení tendru a následnému vypsání nové soutěže. Podle ministrů totiž existují signály, že Agrofert zřejmě nebude schopen splnit smluvní podmínky stanovené vládou a za podnik s největší pravděpodobností nezaplatí. Agrofert totiž v dopisu zaslaném FNM požádal o změnu podmínek tendru spočívající především ve snížení ceny a vstupu dalšího partnera, polské PKN Orlen. Ministři ale jakoukoliv úpravu podmínek odmítli.

STEM: Vláda a parlament se po povodních těší rekordní přízni lidí

Vláda i parlament se po srpnových katastrofálních povodních těší mimořádné přízni občanů. Práci koaličního kabinetu za poslední měsíc pochválilo 72 procent a činnost parlamentu 56 procent lidí. Tak dobrou známku si vláda ani parlament od občanů dosud nevysloužily. Vyplývá to ze šetření, které začátkem září uskutečnilo Středisko empirických výzkumů (STEM). Koaliční vláda Vladimíra Špidly má na začátku svého funkčního období lepší hodnocení než předchozí menšinový kabinet Miloše Zemana, který v září 1998 pochválilo 51 procent dotázaných. Špidlův tým překonal i hodnocení přechodné vlády Josefa Tošovského, kterou v březnu 1998 pochválilo 55 procent lidí. Průzkum STEM se však uskutečnil ještě před krizí Špidlova kabinetu, kterou 13. září odstartovalo hlasování poslankyně za US-DEU Hany Marvanové proti přijetí vládního návrhu na zvýšení daní. Podle analytiků STEM je proto pravděpodobné, že mimořádné příznivé hodnocení vlády, vztahující se jednoznačně k období záplav, zůstane asi nadlouho ojedinělým výsledkem.

Jihočeský kraj rozdělí 15 miliónů z úspor akčního plánu rozvoje

Jihočeský kraj rozdělí dalších více než 15 miliónů korun na likvidaci škod po srpnových záplavách. Peníze získal snížením rozpočtu Akčního plánu programu rozvoje kraje, když zastupitelé některé projekty pozastavili a další omezili. Povodně totiž zásadně změnily priority rozvoje kraje, řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. "Milión korun je určen na záchranu historických památek, jejichž existenci záplavy ohrozily. Sedm miliónů získají občanská sdružení na obnovu a opravy poškozených sportovišť a zbytek půjde na posílení některých projektů v rámci Programu obnovy venkova," uvedl. Příspěvky na obnovu a opravy povodněmi poškozených sportovních zařízení mohou činit od 50.000 do půl miliónu korun. "Podporu konkrétních projektů v rámci Programu obnovy venkova upřesníme podle postupu ministerstva pro místní rozvoj při realizaci tohoto programu v letošním roce," dodal vicehejtman Jiří Vlach.

Vojáci vybrali na zatopenou terezínskou školku 76.000 korun

Velitel vzdušných sil František Padělek předal místostarostovi Terezína Vítu Burešovi výtěžek finanční sbírky na obnovu obce postižené srpnovou povodní. Přes 76.000 korun, které mezi sebou vybrali vojáci a zaměstnanci velitelství vzdušných sil, bude použito na opravu terezínské mateřské školy, sdělil ČTK tiskový odbor velitelství. Příslušníci jednotlivých útvarů vzdušných sil už vybrali na pomoc postiženým záplavami přes milión korun a sbírky pokračují. Peníze směřují do nejvíce postižených oblastí a obcí, v nichž vojáci a občanští zaměstnanci pomáhali nebo pomáhají v rámci operace Obnova.

Spolana chce rozjet výrobu naplno do poloviny listopadu

Společnost Spolana plánuje naplno obnovit výrobu v celém areálu vytopeném povodní zhruba do 15. listopadu. Podaří se to ovšem jen v tom případě, že si firma zajistí včas všechny dodávky. Strukturu výroby bezprostředně nehodlá měnit a chce obnovit všechny provozy v původním rozsahu. ČTK to řekl generální ředitel Miroslav Kuliha. Před rozjezdem výroby musí společnost naplno obnovit dodávku elektrické energie i tepla v celém areálu. V tomto týdnu začíná také čistírna odpadních vod přijímat odpadní vody z města a na přelomu září a října by měla již čistit vody naplno. Spolana již dříve vyčíslila přímé škody způsobené povodní na materiálu a zařízení na zhruba 0,75 miliardy korun a dalších 350 miliónů korun na ušlém zisku. "Řádově by tyto sumy už neměly narůst. Zatím se potvrzuje, že původní odhad je reálný," řekl Kuliha. Větší část přímých škod a částečně i ušlého zisku by podle něho mělo uhradit pojištění. Spolaně tak zbyde najít zhruba půl miliardy korun, které bude potřeba investovat do zvýšení bezpečnostních a protipovodňových opatření.

Snaha Spolany Neratovice co nejdříve rozjet výrobu je podle obyvatel okolních obcí a sdružení Arnika nezodpovědné hazardování s životním prostředím a zdravím lidí. Zvláště rizikový je podle nich provoz PVC. Chtějí proto před obnovením výroby záruky, že od chemičky již nehrozí další úniky nebezpečných látek. Tyto požadavky jsou obsaženy v nové petici, kterou její iniciátoři představili v Mělníku. Petice požaduje také bezpečnou likvidaci starých ekologických zátěží a důkladný průzkum skutečných dopadů provozu továrny na její okolí.

V Temelíně cvičili havarijní tým a část personálu elektrárny

Část z 1300 zaměstnanců jaderné elektrárny Temelín se ve středu zapojila do dalšího z pravidelných cvičení. Jeho cílem bylo prověřit činnost personálu při postupném vyhlášení mimořádné události prvního a druhého stupně. Cvičení bylo interní a Státní úřad pro jadernou bezpečnost a ostatní vnější orgány o něm byly pouze vyrozuměny. "V pořadí již třetí cvičení v letošním roce je utajované, takže není vytvořen scénář a cvičící nejsou informováni o jeho průběhu. Upozornili jsme starosty obcí v okolí elektrárny, že výstražné sirény spustíme jen v rámci cvičení, které prověří reakci na technologickou závadu," řekl ČTK během cvičení tiskový mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Upřesnil, že cvičí především havarijní tým a část směnového a denního personálu.

Mosty se sice otevřely, hned však nastal problém na Jiráskově

Přestože se ve středu otevřely v Praze Jiráskův a Libeňský most, které měly odlehčit pražské dopravě, hned ráno vznikl problém na Jiráskově mostě. Navazující Resslova ulice zůstává totiž nadále uzavřena. Z toho důvodu se na mostě tvořily dlouhé kolony vozidel. Ulice Resslova a Ječná zůstávají pro osobní dopravu uzavřené proto, aby automobily neblokovaly tramvaje. V souvislosti s otevřením Libeňského mostu zatím nenastaly zásadní dopravní komplikace.

Na neúnosnou situaci v pražské dopravě reagovali ve středu dva mladíci, kteří u magistrály v horní části Václavského náměstí rozvinuli transparent s nápisem "Potřebuje jeden zadek čtyři kola?". "Je to apel na svědomí lidí, kteří ze stereotypu ráno sednou za volant a jedou nějaké tři čtyři kilometry do práce," vysvětlil zpravodaji ČTK jeden z aktérů.

Cena Josefa Vavrouška byla udělena

Celkem 13 studentských a vědecko-výzkumných prací letos posuzovala porota soutěže o Cenu Josefa Vavrouška, kterou každoročně vypisuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Soutěž má připomínat památku exministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který před sedmi lety zahynul s dcerou Petrou při výpravě ve Vysokých Tatrách, a motivovat studenty k zájmu o ekologické otázky. Cenu ve středu v pražském Karolinu u příležitosti promoce absolventů Fakulty sociálních věd získaly absolventka Právnické fakulty UK Tereza Tichá za diplomovou práci o trestněprávních aspektech ochrany životního prostředí a Denisa Kapošváryová z Přírodovědecké fakulty UK. Ta se ve své diplomové práci věnovala vlivu strukturálních fondů na regionální nerovnosti v Evropské unii. "Všechny přihlášené studie svědčily o dobré práci pedagogů a samozřejmě především o nabytých znalostech a schopnostech studentů, ale i o jejich zájmu o trvale udržitelný rozvoj v nejrozmanitějších souvislostech zcela v duchu odkazu Josefa Vavrouška," řekl ČTK k výsledkům soutěže mluvčí univerzity Václav Hájek.

Josef Vavroušek byl jedním z nejvýznamnějších propagátorů koncepce trvale udržitelného rozvoje, která dává před jednostranně ekonomicky zaměřeným vývojem světa přednost vývoji orientovanému na otázky sociální, ekologické a ekonomické.

Zámecká galerie Chagall vystavuje umělecká díla sdružení Oslava

Výstavu výtvarných děl členů sdružení Oslava mohou zájemci navštívit v Zámecké galerii Chagall v Karviné. Sdružení Oslava vzniklo v roce 1990 a v jeho názvu jsou obsažena první písmena slov Ostravsko, Slezsko a Valaško, tedy regionů, v nichž 26 zakládajících členů sdružení tehdy působilo, řekla ČTK Bohdana Rywiková z galerie. Členy sdružení jsou nejen malíři a sochaři, ale také architekti, fotografové a textilní výtvarníci. Na karvinské výstavě představí své práce malíři Jaromír Fajkus, Šárka Ksandrová a Rosvita Mikulová. Chybět nebudou práce malířky a historičky umění Ireny Stanislavové, malířky a textilní výtvarnice Věry Tošenovské, sochařů Miroslava Rybičky a Evžena Schollera a fotografa Petra Sikuly. "Oslava chce mimo jiné pomáhat mladým začínajícím absolventům výtvarných oborů uměleckých vysokých škol při jejich vstupu do výtvarného života," vysvětila Rywiková. Dodala, že sdružení je otevřeno všem umělcům, kteří mají zájem o tvůrčí profesionální spolupráci. Chagall věnuje letošní sérii výstav výtvarným skupinám, které výrazně ovlivnily české umění druhé poloviny 20. století. Nynější expozice je k vidění do 4. listopadu.

Ze sportu:

Kouč národního hokejového týmu Slavomír Lener už má jasno o programu avizované inspekční cesty, při níž bude sledovat české krajánky působící v prestižních evropských ligových soutěžích. Nejprve zavítá 4. a 5. října na dva zápasy švýcarské ligy, o dva týdny později, přesně 21. října, odletí ruské metropole na utkání CSKA Moskva s Omskem. "Hned poté mířím do Helsink. Mám v plánu navštívit tři zápasy finské ligy," dodal Lener pro ČTK. V tamní nejvyšší soutěži působí dvě desítky českých hokejistů.

Na úterním tréninku hokejistů Pittsburghu se překvapivě objevil i český útočník Martin Straka, který si v létě v posilovně poranil záda. Týden poté, co odložil korzet, vyjel na led, ale jen proto, aby si po dlouhých šesti měsících znovu stoupl na brusle. Na to, aby absolvoval plnou tréninkovou zátěž, je ještě hodně brzy. Straka měl pro jistotu speciální dres, aby se znovu nezranil, kdyby do něj některý spoluhráč nechtěně najel. "Možná se vrátím za tři, čtyři, nebo pět týdnů. Nevím," přiznal Straka. "Záleží na tom, jak na tom budu s fyzičkou a co řeknou lékaři," vysvětlil pro agenturu AP.

Špatně vstoupili čeští reprezentanti do světového šampionátu v dráhové cyklistice. Pavel Buráň na dráze v Ballerupu u Kodaně hned v úvodní disciplíně, keirinu, nepotvrdil své ambice a nepostoupil do semifinále. Po dvou nevydařených jízdách skončil bronzový medailista z předloňského šampionátu a čtvrtý muž loňského mistrovství světa v poli poražených.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů Celsia.

25-09-2002