Denní souhrn zpráv Zprávy Radia Praha

23-09-2002

Premiér Špidla přivítal Schröderův úspěch v německých volbách

Premiér Vladimír Špidla (ČSSD) přivítal výsledky parlamentních voleb v Německu, které umožní sociálnědemokratickému kancléři Gerhardu Schröderovi pokračovat v koaliční vládě se stranou Zelených. "Jako český premiér a sociální demokrat hodnotím výsledky německých voleb velmi dobře," řekl Špidla novinářům. Do Berlína již odeslal telegram, v němž kancléři pogratuloval k volebnímu úspěchu. Předseda vlády a ČSSD soudí, že česko-německé vztahy byly a jsou "přes drobná zakolísání velmi dobré". Stejně příznivý vývoj očekává i po německých volbách. Vztahy obou sousedních zemí jsou podle něj jasně vymezeny česko-německou deklarací z roku 1997 a letošním prohlášením Poslanecké sněmovny. Zákonodárci v tomto dokumentu ujistili české občany, že právní a majetkové vztahy plynoucí z poválečných zákonů a dekretů prezidenta Edvarda Beneše jsou nezpochybnitelné a neměnné. Sněmovna konstatovala, že na základě těchto norem dnes již nemohou vznikat žádné nové právní vztahy. Toto stanovisko bylo reakcí na zpochybňování takzvaných Benešových dekretů ze strany některých německých, rakouských a maďarských politiků a sudetoněmeckých organizací. Vítězství takzvané rudo-zelené koalice podle něj potvrdilo proevropskou, ekologickou a sociální orientaci německé vlády, která je blízká i české sociální demokracii.

Poslanci posoudí pomoc Evropského parlamentu při likvidaci škod po povodních

Čeští a evropští poslanci v úterý ve Štrasburku posoudí, jak by v rámci pomoci Evropské unie (EU) mohl Evropský parlament (EP) aktivně přispět k likvidaci škod, jež v Česku způsobily srpnové záplavy. Debata bude tématem kulatého stolu, který se bude konat v sídle EP ve Štrasburku. Setkání se uskuteční z iniciativy Ursuly Stenzelové a Jana Zahradila, kteří předsedají společnému výboru českých zákonodárců a poslanců EP. Sejít by se mělo také předsednictvo tohoto výboru, jež má posoudit program jeho schůze, která se má konat 26. listopadu v Bruselu. EU minulý týden vyzvala Jihočeský, Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj, aby do 18. října předložily návrhy projektů na obnovu infrastruktury po záplavách. Na projekty má být vyčleněno asi 320 miliónů korun z unijního programu Phare. Peníze z EU mají sloužit na rekonstrukci silnic, mostů, čistíren odpadních vod, kanalizace, zdrojů pitné vody a rozvodů plynu a elektřiny. Počátkem září vyjádřili někteří členové Evropské komise (EK) nespokojenost s tím, že konkrétní projekty obnovy a rekonstrukce poničené infrastruktury připravuje Česko pomalu. EK Česku slíbila, že na tyto projekty jí přispěje 48 milióny eur, tedy zhruba 1,44 miliardy korun z programu ISPA.

V Senátu se bude debatovat o dělení kompetencí mezi EU a členy

Rozdělení kompetencí mezi Evropskou unii a její členské státy bude hlavním tématem už druhého Národního fóra, které se ve čtvrtek uskuteční v Senátu. Národní fórum má charakter veřejného slyšení a souvisí s jednáním Konventu EU, který má unii doporučit změny v jejím dosavadním fungování. I proto mají účastníky fóra informovat o názorech Konventu na rozdělení pravomocí v EU zástupci vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu, kteří v Konventu hájí české zájmy. Konvent se skládá z delegátů členských a kandidátských zemí, svá doporučení má formulovat do jara příštího roku. Národní fórum má umožnit diskusi zástupcům zaměstnavatelů, zaměstnanců, profesních komor, obcí a regionů k otázkám budoucího uspořádání unie. Jejich vyjádření mají poskytnout politikům názory těchto skupin na budoucí strukturu a fungování EU. První Národní fórum se konalo v polovině května a týkalo se obecně budoucnosti EU.

Při jednání s Evropskou unií o zemědělství je prioritou výměra orné půdy a výnos z ha

Prioritou České republiky při jednání s Evropskou unií o kapitole zemědělství bude zejména základní výměra orné půdy, referenční výnos z hektaru a v komoditách mléko, skot, cukr, bramborový škrob či vinařství. Po jednání Rady vlády pro evropskou integraci to uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti a první náměstek ministra zahraničí Pavel Telička. Hlavním cílem Česka v kapitole zemědělství je podle něj vyjednat podmínky, které rolníkům umožní konkurenceschopnost na trhu. Jde přitom o komplex faktorů, který zahrnuje vedle produkčních kvót také přímé platby nebo prostředky na rozvoj venkova, zdůraznil. Materiál o dalším postupu ČR při jednání s EU, který Rada vlády pro evropskou integraci schválila, bude předán k projednání kabinetu. České republice zbývá k dokončení předvstupních jednání uzavřít pět ze 30 předepsaných kapitol. Za nejproblematičtější se přitom považuje právě kapitola zemědělství.

Česká republika pravděpodobně uzavře stěžejní kapitolu "hospodářská soutěž"

Česká republika příští týden velmi pravděpodobně uzavře při jednání s Evropskou unií stěžejní kapitolu "hospodářská soutěž". Takovému rozuzlení dlouho bránila nespokojenost EU se státní podporou českých hutním podnikům Vítkovice a Nová Huť, která nebyla vázána na životaschopný restrukturalizační program. Ten Praha dodala teprve nedávno. Evropská komise navrhla členským státům uzavření kapitoly s tím, že ČR musí přistoupit na omezení státní pomoci těmto ocelárnám do roku 2006 při souběžném snížení objemu výroby a dosažení stejné produktivity, jako mají hutní podniky v EU. Státní podpora do roku 2003 byla stanovena na nejvýše 413 miliónů eur, přičemž do roku 2006 musí objem výroby klesnout o 470.000 tun.

Agentura Fitch vydala varování před možným zpožděním rozšíření EU

Ratingová agentura Fitch vydala v Londýně varování, že se zvýšilo riziko, že rozhovory o rozšíření EU se protáhnou do první poloviny příštího roku. Podle jejího názoru bude však případné zpoždění dočasné a Česká republika, Slovensko, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko a Slovinsko se stanou členy v rozmezí roku 2004 a 2005. Podle agentury Fitch budou obchodní výhody připojení pro nové členy omezené, protože jsou už nyní těsně integrováni. Nicméně odstraní se pro ně zbývající překážky ke vstupu na trh se 450 milióny lidí. Odstraní se také zbývající omezení pohybu kapitálu a pracovních sil. Vstup do EU však bude mít výrazné finanční výhody, i když čisté transfery mohou být nižší, než se očekává. Fitch nicméně nepředpokládá, že by hospodářství nových členů rostlo po vstupu rychleji než šest procent. Vstup přinese rovněž náklady, ale ty je podle agentury Fitch obtížné vyčíslit. Většina padne na vlády, ale některé také na podniky. Celkový efekt bude podle Fitche pozitivní.

Vývoz do EU za osm měsíců propadl kvůli záplavám o 26 miliard Kč

Vývoz českého zboží na nejvýznamnější trh EU za osm měsíců propadl o 26 miliard korun a dosáhl necelých 554 miliard korun. Jenom v postiženém srpnu tento pokles činil 11,5 miliardy na 53 miliard korun. "Je to určitě důsledek záplav, protože obchodní aktivity firem byly utlumeny," řekl generální ředitel vládní agentury Czechtrade Martin Tlapa. Dovoz z EU do České republiky se však v lednu až srpnu snížil dokonce o 56 miliard na 520 miliard korun. Podepsaly se na tom podle Tlapy rovněž záplavy, neboť české firmy snížily nákupy v unii a též zmíněné zpomalení hospodářského růstu v některých západních zemích. Přebytek Česka tak vzrostl skoro devětkrát na 34 miliard z předchozích necelých čtyř miliard korun. Export táhly silniční vozidla (100 miliard Kč), elektrická zařízení a spotřebiče (61 miliard Kč), kovové výrobky a stroje všeobecně užívané v průmyslu (po 37 miliardách Kč) a kancelářské stroje a počítače (36 miliard Kč). V importu dominovaly elektrická zařízení a spotřebiče (65 miliard Kč), silniční vozidla (63 miliard Kč), stroje všeobecně užívané v průmyslu (41 miliard Kč) a kovové výrobky (29 miliard Kč).

Ministryně Součková má jednat s Rathem o platech lékařů a problémech resortu

Platy lékařů v příštím roce a aktuální problémy zdravotnictví jsou na programu úterního jednání představenstva České lékařské komory (ČLK), jehož se zúčastní jako host poprvé v nové funkci ministryně zdravotnictví Marie Součková. "Je to první setkání představenstva s paní ministryní, jednat chceme zejména o zvyšování platů lékařů," řekl mluvčí komory Pavel Kubíček. Podle dohody odborových svazů s vládou by se v příštím roce měly zvýšit platy státních zaměstnanců o sedm procent, týká se to i lékařů a zdravotních sester ve státních nemocnicích. Na schůzce s ministryní budou lékaři hovořit také o dalších aktuálních problémech zdravotnictví, konkrétní témata však nejsou stanovena. Podle Kubíčka bude záležet na jednotlivých členech představenstva, co považují za problém ve svém regionu.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo na rozvoj obcí a regionů zhruba 202,43 miliónu korun

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo na běžné programy týkající se rozvoje obcí a regionů zhruba 202,43 miliónu korun. "Prostředky jsme poskytly více než 300 obcím a 55 dalším subjektům, pro které jsme učinili výjimku. Od 14. srpna jsme totiž disponibilní prostředky uvolňovali pouze na obnovu území, které postihly povodně," řekl mluvčí Petr Dimun. Na program obnovy venkova tak ministerstvo v rámci této výjimky uvolnilo 56,36 miliónu korun, na program regionálního rozvoje 58,69 miliónu korun a na program obnovy bytového fondu 35,21 miliónu korun. Dalších 24,8 miliónu korun poskytlo na program podpory výstavby nájemních bytů a na výstavbu domů s pečovatelskou službou 27,3 miliónu korun. V nejbližších dnech uvolní podle Dimuna na již rozběhnuté programy rozvoje obcí a regionů další prostředky. Bližší informace neuvedl. Letos mělo ministerstvo ze státního rozpočtu k dispozici původně 4,146 miliardy korun, poté obdrželo navíc přes 200 miliónů korun na regionální podpory. Další miliardu korun pak získalo na odstraňování povodňových škod. Celkem tak rozpočet MMR letos dosáhl 5,372 miliardy korun. V roce 2001 činil rozpočet kapitoly ministerstva pro místní rozvoj 6,438 miliardy Kč.

Škody ze záplav v průmyslu činí zhruba 11,7 miliardy korun

Katastrofální srpnové záplavy způsobily v českém průmyslu podle hrubých odhadů škody za 11,7 miliardy korun. Nejvíce je postižen zpracovatelský průmysl, kde přímé škody činí 3,4 miliardy a škody způsobené výpadkem výroby přes tři miliardy korun. Ve zpracovatelském průmyslu je poškozeno celkem 53 podniků. Značné škody povodně zanechaly i v elektroenergetice, zejména v rozvodné soustavě, kde škody dosahují bezmála 2,5 miliardy Kč. Zásobování elektřinou v jižních, středních a západních Čechách se vrátilo k normálu. V severních Čechách je stav považován za konsolidovaný a intenzívně postupují práce na území Prahy.

Vrak lodi u Miřejovic na Mělnicku rozřezávají specialisté

Specialisté začali koncem minulého týdne rozřezávat vrak lodi v plavebním kanále v Miřejovicích na Mělnicku. Loď během povodní uvízla v Kralupech nad Vltavou a s velkými obtížemi se ji podařilo odstřelit. Likvidace vraku, který váží asi 200 tun, potrvá minimálně týden. Zřejmě se ale protáhne do října. Likvidaci vraku řídí Povodí Vltavy ve spolupráci s armádou, která zde pro tyto účely minulý týden postavila provizorní most. Likvidační práce hradí soukromá firma, která je vlastníkem lodi a zároveň odpovídá za tuto lodní havárii. Vlečný člun s vanou písku kotvil v Kralupech nad Vltavou ještě před příchodem srpnových povodní. Kvůli velké vodě pak loď ve městě uvízla. Vanu s pískem se odborníci a krizový štáb rozhodli odstřelit. Potopený vrak lodi pak odplul po Vltavě k Miřejovicím, kde uvízl. Dnes leží na suchu mimo koryto řeky v horním plavebním kanálu. Dokud se jej nepodaří odstranit, není možné napustit místní jezovou zdrž. To mimo jiné brání obnovení lodní dopravy v tomto úseku.

Armádní 11. polní nemocnice ukončila přípravu na Afghánistán

Příslušníci 11. polní nemocnice české armády v Českém Krumlově ukončili přípravu na misi ISAF na území Afghánistánu. Na místo nasazení, kde vystřídají osazenstvo 6. polní nemocnice, se 140 vojáků přesune 7. a 14. října. S vlastí se polní nemocnice rozloučí v pátek slavnostním nástupem na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Dějištěm poslední části přípravy, takzvaného komplexního stmelovacího cvičení, byl od 16. září vojenský výcvikový prostor Boletice na Českokrumlovsku. Vyvrcholením bylo sobotní odborně taktické cvičení. V době před touto fází přípravy absolvovali všichni příslušníci kontingentu vševojskovou, protichemickou, odbornou zdravotní a ženijní přípravu. Čeští lékaři a zdravotníci 6. polní nemocnice působí v Afghánistánu od 24. dubna. Úkolem mise ISAF, jejíž součástí je i polní nemocnice, je pomáhat zajišťovat bezpečnost v Kábulu a jeho blízkém okolí. Nemocnice má 50 lůžek, osm lůžek na jednotce intenzívní péče, z toho čtyři lůžka pooperační. Lékaři mohou vytvořit pět operačních týmů a za den operovat až šedesátkrát.

Klaus považuje Tošenovského kandidaturu za důkaz ozdravění strany

Kandidaturu moravskoslezského hejtmana Evžena Tošenovského na post předsedy ODS přijímají jeho straničtí kolegové jako důkaz ozdravění ODS. Ne všichni ale souhlasí s načasováním oznámení jeho kandidatury a ne všichni ho podporují. Tošenovského možný největší rival dosavadní předseda ODS Václav Klaus uvedl, že více kandidátů na post předsedy znamená, že ve straně panuje standardní situace. Ta podle něj dosud neexistovala, protože ODS byla ve stavu zrodu. Spekulace o tom, že se bude o post předsedy ucházet také místopředseda Jan Zahradil, se nepotvrdily. Zahradil pouze zopakoval, že rozhodnutí Tošenovského v něm posílilo úvahy o své vlastní kandidatuře. Nyní se podle něj musí strana soustředit na volební kampaň. Stále podle něj platí, že bude kandidovat pouze v případě, že se o vedení strany nebude znovu ucházet Klaus. Podle některých členů ODS i politologů Klaus na postu šéfa ODS jako příliš vyhraněná osobnost odrazuje některé pravicově smýšlející voliče. Po prohře v parlamentních volbách se rozhodlo na mimořádném kongresu rezignovat celé úzké vedení občanských demokratů.

Jakeše a Lenárta soud pro nedostatek důkazů osvobodil

Bývalé vysoké předlistopadové komunistické funkcionáře, Miloše Jakeše a Jozefa Lenárta, pražský městský soud v plném rozsahu zprostil obžaloby z napomáhání vlastizradě. Soud dospěl k závěru, že obžaloba nepředložila důkazy, které by bývalé funkcionáře KSČ usvědčovaly z nějakého trestného činu. Státní zástupce se proti rozhodnutí soudu na místě odvolal, rozsudek tedy není pravomocný, kauzu bude muset posuzovat ještě vrchní soud. Jakeše s Lenártem žalobce vinil z toho, že pomáhali promoskevské skupině ve vedení KSČ k vlastizradě, která spočívala ve snaze ustavit takzvanou dělnicko-rolnickou vládu, a legalizovat tak vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

V Plzni začnou oslavy 100. výročí vzniku Velkého divadla

Oslavy stoletého výročí vzniku Velkého divadla v Plzni začnou v úterý muzikálem Cikáni jsou do nebe. Čtyři soubory divadla se budou postupně do pátku prezentovat na prknech Velkého divadla inscenacemi ze svého repertoáru. Ve středu se představí baletní soubor s inscenací Marná opatrnost, ve čtvrtek zazní opera Samson a Dalila. V pátek se předvede činoherní soubor s Hamletem. Představení se zúčastní řada bývalých členů souborů a další hosté. Bude uděleno čestné členství Divadla J. K. Tyla v Plzni a ceny Vendelína Budila za významný umělecký přínos. Na neděli je připraven pro veřejnost ve Velkém divadle den otevřených dveří s prohlídkami budovy. Historii divadelních budov v Plzni připomíná výstava v Západočeské galerii. Velké divadlo bylo otevřeno 27. září 1902. Do té doby se hrálo ve staré budově, která stávala na rohu Riegrovy ulice a sadů Pětatřicátníků. Prvním představením v novém objektu byla Smetanova opera Libuše. Divadlo tehdy řídil Vendelín Budil.

Fotbalové derby Slavie se Spartou skončilo bez branek

Bezbrankovou remízou skončilo 142. ligové derby pražských klubů Slavie a Sparty v osmém kole nejvyšší fotbalové soutěže. Oba týmy mohly v závěru zápasu rozhodnout, ale slávista Vachoušek trefil břevno a na druhé straně Jun po chytré přihrávce Poborského těsně minul branku. Sparta je v čele tabulky s náskokem tří bodů před Slavií a Slovanem.

A ještě krátce o počasí na území České republiky.

Bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů 2 až 6 stupňů Celsia.

23-09-2002