07-06-2008

Kalendárium se zastaví u výročí slavné korunovace krále Václava II. a připomene také Miroslava Smotlachu nebo Jana Zábranu.

Václav II.Václav II. V roce 1297 se Václav II. nechává po letech vlády korunovat českým králem. Slavnost byla prý tak velkolepá, že z pražských kašen teklo místo vody víno. Lesk korunovace zkalila smrt šestadvacetileté královny Guty Habsburské, která zesláblá po devátém porodu čtrnáct dní po slavnosti zemřela. Přežily ji čtyři její děti, tři z nich postupně usedly na český trůn - Václav III., Anna a konečně Eliška, matka Karla IV.

 

"Mykologie, nebo houbaření, je mým koníčkem, nebo snad dokonce koněm. Je to takové jakési rodinné zatížení, protože už otec mého otce byl dobrý znalec huba sbíral houby na Hradecku a prodával je také na trhu. Můj otec odmalička se houby učil poznávat právě na hradeckém trhu a hradeckých lesích, kde společně sbírali houby a prodávali je. Otec se tedy věnoval houbám odmalička a taky mě vedl, abych se zajímal o houby a o přírodu a lásku k přírodě mi dal právě on. A taky moje maminka, která pomáhala otci hned od počátku, co se vzali, i ve vědecké a popularizační práci. Např. první výstava hub v roce 1912 byla víceméně také dílem mojí maminky. Náš byt už před 1. světovou válkou na Vinohradech, byl takovou houbařskou poradnou, chodili tam lidé z celé Prahy. A taková tradice s tím bytem zůstala víceméně dodnes."

Jistě jste poznali, kdo v před pětadvaceti lety vzpomínal na mykologickou tradici své rodiny. Byl to Miroslav Smotlacha, známý popularizátor mykologie a houbaření. V roce 2005 byl za svou celoživotní činnost vyznamenán medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy II. stupně.

"Později jsem přešel na vysokou školu, kde jsem studoval chemii specializace potravinářství. Ta do určité míry s mým koníčkem souvisela. Mohl jsem jej uplatnit i po stránce potravinářské. A také můj zájem o houby je především praktický a nezabývám se systematikou hub a nějakým vědeckým poznáváním a rozlišováním druhů. I tuto stránku ale sleduji a musím ji znát."

Jak říkal Miroslav Smotlacha jeho zájem o houby byl především praktický. Užitek z něj mají houbaři pořád, ať už jim Smotlachovy atlasy pomáhají při určování hub nebo potom, co už poučeni podle jeho kuchařky houby vaří, dusí nebo smaží.

 

Před 77 lety se v Herálci narodil básník, prozaik a překladatel Jan Zábrana. Spolu s Josefem Škvoreckým je podepsán pod případy, které řeší vyšetřovatel detektivní kanceláře Ostrozrak doktor Pivoňka spolu se svou věrnou Božkou Skovajsovou. Knížky Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou a Vražda v zastoupení odehrávající se v Praze třicátých a čtyřicátých let se dočkaly také televizního zpracování.

07-06-2008