29-10-2006

Kalendárium - to je nová rubrika, která vám bude připomínat zajímavá výročí - významné události českých dějin i životní jubilea zajímavých osobností. První vydání připravila Martina Lustigová. A jaká jsou dnešní témata? Například vyhlášení tolerančního patentu, založení Českého svazu fotbalového nebo vydávání časopisu Svědectví.

Josef IIJosef II Před 225 lety vyhlásil císař Josef II. toleranční patent (13. října 1781; 20. října 1781 byl zveřejněn). Týkal se tří nekatolických vyznání: luteránství, kalvinismu a pravoslaví. Zatímco katolictví zůstalo státním náboženstvím a mělo v monarchii privilegované postavení, obřady těchto vyznání mohly být vykonávány jen v soukromí. Tím zůstala nově tolerovaná náboženství svým způsobem diskriminována, nicméně v občanských záležitostech byli nekatolíci zrovnoprávněni s katolíky.

 

Před 105 lety - 19. října 1901 - byl v pražské restauraci u Zlaté váhy založen Český svaz fotbalový. Více o něm říká Václav Tichý z dnešního Českomoravského fotbalového svazu.

"Mezi zakládajícími členy bylo celkem 17 klubů, z toho 11 pražských, mezi nimiž byly i oba nejslavnější české kluby SK Slavia a AC Sparta. Prvním předsedou svazu byl poměrně překvapivě zvolen jeden z nejmladších delegátů, nejlepší hráč Slavie a její kapitán Karel Freja."

Proč byl vlastně fotbalový svaz založen?

"Svaz byl založen kvůli tomu, aby byly v tehdejších českých zemích sjednoceny soutěže a aby došlo ke koordinaci fotbalového hnutí v rámci tehdejší rakousko-uherské monarchie, která však velmi nelibě nesla to, že se český fotbal osamostatnil."

A jakou činnost svaz ve svých počátcích vyvíjel?

"Český fotbalový svaz začal řídit soutěže na území českých zemí. To bylo jeho hlavní poslání, i když vlastní rozmach nastal až po první světové válce. Přihlásil se za člena FIFA, do kterého byl 20. května 1907 přijat. Ale o rok později, 8. června 1908, byl vyloučen na nátlak rakouského svazu, který usiloval o vytvoření jediné fotbalové organizace v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Dokonce za první světové války byl Český svaz fotbalový tehdejšími rakouskými úřady rozpuštěn jako podvratná organizace. Činnost obnovil až v nově vzniklé samostatné československé republice, kdy byl také přejmenován na Československý svaz fotbalový."

 

25. října 1526 byla otevřena první poštovní trať v Čechách. Trať, která spojovala Prahu s Vídní přes Benešov a Tábor, tehdy sloužila výhradně panovníkovi. Poštovní spojení obstarával rod Taxisů. Cesta mezi Prahou a Vídni tehdy trvala celých 36 hodin.

 

Před padesáti lety vyšlo první číslo časopisu Svědectví. Exilový čtvrtletník pro politiku a kulturu vycházel nejdříve v New Yorku, od roku 1960 v Paříži. Až do roku 1990 ho jako šéfredaktor řídil Pavel Tigrid. Časopis se věnoval především vývoji v Československu a umožňoval svobodnou diskusi o osudech Čechů a Slováků. Významně tak přispíval k šíření protikomunistických nálad.

 

Před deseti lety, 22. října 1996, byla v centu Prahy slavnostně otevřena pasáž Jiřího Grossmanna. Nově vybudovaná pasáž pojmenovaná po klasikovi divadelního humoru 60. let ústí do pasáže Jalta, kde sídlilo Divadlo Jiřího Grossmanna, a spojuje tak třídu Politických vězňů a Václavské náměstí. Architektonicky zajímavě řešená pasáž, jejíž prosklená střecha vytváří atrium, překvapuje především neobvyklou konstrukcí centrálního schodiště a propojovacích můstků mezi podlažími. Veřejnosti byla zpřístupněna 5. listopadu 1996. Ve středověku byla v těchto místech proslulá zahrada dvorního lékárníka Karla IV. Angela z Florencie. Ten na ní pěstoval nejen byliny pro svou lékárnu, ale i zeleninu a vinnou révu.

 

'Žert''Žert' Žert, Mladý muž a bílá velryba, Causa Králík, Helimadoe, Učitel tance, Dvojrole - to jsou jen některé ze dvou desítek celovečerních snímků, kterými se do dějin československé a české kinematografie zapsal bratislavský rodák, režisér a scenárista Jaromil Jireš, jeden z hlavních tvůrců české filmové nové vlny 60. let. Jireš, který vytvořil i desítky hudebních dokumentů a televizních adaptací oper, zemřel před pěti lety (24. října 2001).

29-10-2006